Facebook
Naziv: Narodni odbor oblasti Dalmacije
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1943 - 1951
Normativni nazivi: Oblast Dalmacija. Narodni odbor (hrvatski)
Povijesni nazivi: Pokrajinski narodnooslobodilački odbor Dalmacije (1943 - 1944) (hrvatski)
Oblasni narodnooslobodilački odbor Dalmacije (1944 - 1945) (hrvatski)
Narodni odbor Dalmacije (1945 - 1951) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Početkom siječnja 1943. godine Pokrajinski komitet KP za Dalmaciju pokrenuo je inicijativu za sazivanje Narodnooslobodilačkog odbora za Dalmaciju. Konferencija NOO-a Dalmacije počela je 28. siječnja 1943. godine u Livnu. Izabrano je predsjedništvo od sedam članova i plenum od 25 članova.
Drugo zasjedanje Oblasnog NOO-a održano je 12. i 13. listopada 1944. godine na Hvaru. Izabrana su 74 člana Oblasne skupštine, a predsjednik je bio Vice Buljan. Dana 13. prosinca 1951. godine ukinut je i prestao je važiti Narodni odbor oblasti Dalmacije na osnovu Zakona o ukidanju narodnih odbora oblasti u NRH (NN 71/51).
Sjedišta: Livno (1943); Vis (1944-1945); Split (1944-1945); Split (1945-1951)
Djelatnost: NOO Dalmacije bio je najviše tijelo državne vlasti na području Dalmacije tijekom drugog svjetskog rata i najranijeg poslijeratnog razdoblja (nadređen okružnim, kotarskim i gradskim narodnim odborima).
Unutarnji ustroj / genealogija: NOO Dalmacije imao je slijedeće odjele: upravni, gospodarsko-financijski, prosvjetni, vjerski, zdravstveni, socijalni i propagandni. Početkom 1950. godine ONO Dalmacije se sastoji od Predsjedništva i Tajništva.
Stvaratelji:
(1945 - 1951) (Stvaratelj u navedenom razdoblju ima naziv Oblasni narodni odbor Dalmacije.)
(1947 - 1952)
(26.09.1945 - 23.03.1951)
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAST-21 Oblasni narodni odbor Dalmacije (stvaratelj)
Identifikator: HR-DAST/S - 7335
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica