Facebook
Naziv: Brodska graničarska pukovnija
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1747 - 1873
Normativni nazivi: Pukovnija. Brodska graničarska pukovnija (hrvatski)
Povijesni nazivi: Brooder Grenz Infanterie Regiment Nr. 7 (njemački)
Brodska graničarska pukovnija br. 7 (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Brodska graničarska pukovnija ustrojena je 1747. novim uređenjem Slavonske vojne krajine kao sedma od jedanaest graničarskih pukovnija na ozemlju Hrvatske i Slavonije. Do 1764. pukovnija je bila podijeljena na 4 bojne, a svaka je bojna imala 4 satnije. Te je godine izmjenjena unutarnja struktura pukovnije (smanjen je broj vojnika). Pukovnija je od tada imala 3 bojne, 2 su imale 6, a treća (pričuvna) 4 satnije.
Sjedišta: Vinkovci
Djelatnost: Zapovjedništvo graničarske pukovnije bilo je najviše vojno, upravno i sudbeno tijelo na području pukovnije. Satnije su bile najniže vojne, teritorijalne i zapovjedno-upravne jedinice pukovnije. Satnijom je zapovijedao i upravljao satnik, a savjetodavnu su ulogu imali upravni časnici i činovnici. Brodska je pukovnija bila podijeljena na 12 satnija: Podvinj br. 1, Trnjani br. 2, Garčin br. 3, Andrijevci br. 4, Sikirevci br. 5, Babina Greda br. 6, Ivankovo br. 7, Cerna br. 8, Vinkovci br. 9, Nijemci br. 10, Županja br. 11 i Drenovci br. 12. Svaka je satnija imala svoja sela, npr. Vinkovačka je satnija pod svojim zapovjedništvom imala sela Laze, Mirkovce, Nove i Stare Jankovce, Orolik, Privlaku, Slakovce i Vinkovce. Administrativni sustav bio je zasnovan na kućnim brojevima po kojima su se popisivali vojnici radi kontrole vojnih obveznika (muško stanovništvo od 20. do 60. godine). U sjedištu su satnije osim vojnog zapovjedništva bili područni upravni uredi pukovnije, npr. šumarski i zemljišni ured. Temeljna je jedinica sela bila kućna zadruga.
Unutarnji ustroj / genealogija: Unutarnji ustroj pukovnije: Odjel za vojne poslove, Odjel za graničarsku upravu – odsjeci: Personalni /U/, Upravni /V/, Računovodstveni /X/, Građevinski /Y/, Pravosudni /Z/ i Pukovnijski sud.
Stvaratelji: (1849 - 1873)
(1747 - 1848)
(1747 - 1873)
Napomena o vezama: Pukovnija je bila podređena Slavonskoj generalkomandi, te Dvorskom ratnom vijeću u Beču, odnosno od 1848. Zagrebačkoj generalkomandi (Generalkomandi za Hrvatsku i Slavoniju u Zagrebu) i Ministarstvu rata u Beču.
Identifikator: HR-HDA/S - 7968
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica