Facebook
Naziv: Općinsko poglavarstvo Hercegovac
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1871 - 1918
Normativni nazivi: Općinsko poglavarstvo Hercegovac (hrvatski)
Povijesni nazivi: Općinsko poglavarstvo Hercegovac (1871 - 1941) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Općinsko poglavarstvo Hercegovac osnovano je 1871. godine i nalazilo se u sastavu Kotarske oblasti Garešnica, a ukinuto je 1941. godine proglašenjem Nezavisne Države Hrvatske.
Sjedišta: Hercegovac (1871-1941)
Djelatnost: Pored upravne uloge, načelnik općine je vršio i dužnost mjesnog suca odnosno rješavao je manje sporove. Za administrativno-imovinske poslove bio je nadležan bilježnik, a blagajnika je bio nadležan za općinsku blagajnu. općčinski odbor je donosio odluke važne za djelatnost općine, ali je njihove zaključke trebalo odobriti viši državni organ.
Unutarnji ustroj / genealogija: U sastavu Općinskog poglavarstva Hercegovac nalaze se načelnik, bilježnik i pisar. Samoupravni organ općine bio je općinski odbor.
Stvaratelji:
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DABJ-4 Općinsko poglavarstvo Hercegovac (stvaratelj)
Identifikator: HR-DABJ/S - 8
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica