Facebook
Naziv: Kraljevska kurija
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1723 - 1849
Normativni nazivi: Kurija (hrvatski)
Povijesni nazivi: Curia Regia (1723 - 1849) (hrvatski)
Tabula Septemviralis (1723 - 1849) (hrvatski)
Tabula Regia Iudiciaria (1723 - 1849) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Kraljevska je kurija reformom Karla VI. 1723. godine bila podijeljena na dva suda: Sud sedmorice (Tabula Septemviralis) i na Kraljevski sud (Tabula Regia Iudiciaria) i predstavljala je vrhovno sudište za Ugarsku i Hrvatsku.
Sjedišta: Budimpešta (1723 - 1849)
Djelatnost: Stol sedmorice rješavao je žalbe protiv presuda Kraljevskog sudbenog stola, Banskog stola. On je rješavao predmete na konačnoj instanci te protiv njegove odluke nije bilo moguće uložiti žalbu na rješenja u građanskim predmetima, dok je u kaznenim predmetima kralj mogao udijeliti pomilovanje. Kraljevski sudbeni stol sudio je kao sud prve molbe i prizivni sud. Kao sud prve molbe rješavao je premete koji su nekoć pripadali nadležnosti oktavalnih sudova. Kao prizivni sud rješavao je žalbe protiv presuda distriktualnih, županijskih, rudarskih i svih kaznenih sudova.
Unutarnji ustroj / genealogija: Kraljevska kurija sastojala se od dva vrhovna sudišta: Stol sedmorice i Kraljevski sudbeni stol. Kraljevskom sudbenom stolu predsjedao je namjesnik osobne kraljeve nazočnosti na sudu, a u slučaju njegove spriječenosti, stariji barun suda. Sud su činili: dvojica prelata, dvojica baruna Suda, dvojica zamjenika redovnih sudaca Kraljevine: vicepalatin i vicesudac kraljevske kurije, četvorica prabilježnika, ravnatelj kraljevskih parnica, četvorica prisjednika Kraljevine, četvorica nadbiskupijska prisjednika, četvorica prekobrojnih prisjednika, izvjestitelj za rudarske sudove te zapisničar. Osim zamjenika redovnih sudaca i protonotara, koje biraju njihovi nadređeni, i nadbiskupijskih prisjednika, koje bira Ostrogonski nadbiskup, sve ostale članove imenovao je kralj. Stol sedmorice su nakon reforme 1723. godine, činili palatin, petorica prelata (ostrogonski i kaločki nadbiskup te trojica biskupa), osmorica magnata i isto toliko plemića s jednim izvjestiteljem za rudarske sudove te zapisničarom.
Stvaratelji: (1723 - 1848)
(1725 - 1850)
Napomena o vezama: Žalbe na presude Banskog stola i Kraljevskog sudbenog stola upućivale su se na Stol sedmorice.
Identifikator: HR-HDA/S - 8021
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica