Facebook
Naziv: Zapovjedništvo otoka i tvrđave Vis
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 19. stoljeće - 20. stoljeće
Normativni nazivi: Zapovjedništvo otoka i tvrđave Vis (hrvatski)
Povijesni nazivi: Insel und Festungs Commando zu Lissa (njemački)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Oružana sila Austro-Ugarske Monarhije (ustrojena 1868. godine) dijelila se na stalnu (zajedničku) vojsku i bojno pomorstvo, na domobranstvo (posebno za austrijski, posebno za ugarski dio Monarhije) i pučki ustanak. Zajednička je vojska bila podijeljena na vojno-teritorijalne oblasti: na 7 glavnih zapovjedništva (generalkomande) ranga zbora i 10 vojnih zapovjedništva ranga divizije, na tvrđavska i posadna/mjesna zapovjedništva i glavnu luku ratne mornarice u Puli.
Sjedišta: Vis
Djelatnost: Vojno-teritorijalna oblast austrijskog/austrougarskog bojnog pomorstva.
Stvaratelji:
Identifikator: HR-HDA/S - 8359
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica