Facebook
Naziv: Komisija za izvršenje Zakona o likvidaciji agrarne reforme u Zagrebu
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1934 - 1941
Normativni nazivi: Komisija za izvršenje Zakona o likvidaciji agrarne reforme u Zagrebu (hrvatski)
Povijesni nazivi: Komisija za izvršenje zakona o likvidaciji agrarne reforme na velikim posjedima (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Prema Pravilniku za izvršenje Zakona o likvidaciji agrarne reforme na velikim posjedima od 1. kolovoza 1933, komisije za likvidaciju agrarne reforme sljednice su Ambulantnih komisija koje su postojale od 1931. do 1933.
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Komisija za izvršenje Zakona o likvidaciji agrarne reforme ustrojena je za provođenje likvidacije agrarne reforme. Zakon o likvidaciji agrarne reforme na velikim posjedima određuje posjede koji potpadaju pod odredbe Zakona, nekretnine posjeda koje se imaju ostaviti vlasniku na slobodno raspolaganje i one koje se imaju upotrijebiti za ekspropraciju. Zakon određuje i agrarne subjekte u čiju se korist vrši eksproprijacija nekretnina posjeda, visinu i način isplate naknade za ekspropirane nekretnine, te postupak i način provedbe eksproprijacije. KAR/Z odnosila se na područje kotara: Gračac, Udbina, Donji Lapac, Gospić, Korenica, Otočac, Senj, Brinje, Krk, Rab, Pag, Novi, Crikvenica, Bakar, Sušak, Vrbovsko, Ogulin, Delnice, Slunj, Vojnić, Vrginmost, Karlovac, Jastrebarsko, Pisarovina, Glina, Kostajnica, Petrinja, Sisak, Kostajnica, Garešnica, Čazma, Grubišno Polje, Đurđevac, Koprivnica, Križevci, Bjelovar, Donja Stubica, Samobor.
Stvaratelji: (1929 - 1939)
Identifikator: HR-HDA/S - 8440
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica