Facebook
Naziv: Komisija za kinematografiju pri Vladi Narodne Republike Hrvatske
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1947 - 1951
Normativni nazivi: NR Hrvatska. Vlada. Komisija za kinematografiju (hrvatski)
Povijesni nazivi: Komisija za kinematografiju pri Vladi Narodne Republike Hrvatske (1947 - 1951) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Komisija za kinematografiju osnovana je pri Vladi NRH 27. rujna 1947. Uredbom o Komisiji za kinematografiju (NN 86/1947). Ukinuta je 8. siječnja 1951. Uredbom o ukidanju Komisije za kinematografiju pri Vladi NRH (NN 2/1951) čime su svi njezini poslovi, osim operativnog rukovođenja filmskim poduzećima, prešli u nadležnost Ministarstva za nauku i kulturu NRH. Poslove operativnog rukovođenja preuzela su poduzeća i privredna udruženja filmskih i kinematografskih poduzeća, prema posebnim propisima.
Sjedišta: Zagreb (1947-1951)
Djelatnost: Zadaci Komisije su bili slijedeći: rukovođenje kinematografijom i kinofikacijom na području Narodne Republike Hrvatske; priprema plana razvoja kinematografije i kinofikacije na području Narodne Republike Hrvatske i staranje za njegovo ostvarenje; vršenje administrativno-operativnog rukovodstva nad državnim filmskim poduzećima za proizvodnju i raspodjelu filmova republikanskog značaja; staranje o stvaranju i usavršavanju filmskih stručnih i umjetničkih kadrova; u cilju razvitka narodne kulture ostvarivanje suradnje s Ministarstvom prosvjete i drugim državnim organima i ustanovama za nauku, prosvjetu, umjetnost i prirodne rijetkosti.
Unutarnji ustroj / genealogija: Komisija se sastojala od potrebnog broja članova na čijem čelu se nalazio predsjednik, koji je bio naredbodavac za izvršenje proračuna Komisije. S obzirom da je ova Komisija djelovala pri Vladi NRH, njen predsjednik je vršio nadzor nad radom ove komisije, imenovao njezine članove i odobravao njen proračun u sastavu proračuna Predsjedništva Vlade NRH. Tekuće poslove Komisija je rješavala na zajedničkim sjednicama.
Stvaratelji: (1945 - 1953)
(1947 - 1951)
(1947 - 1951)
Identifikator: HR-HDA/S - 8441
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica