Facebook
Naziv: Komisija za odnose s vjerskim zajednicama Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1944 - 1990
Normativni nazivi: SR Hrvatska. Izvršno vijeće Sabora. Komisija za odnose s vjerskim zajednicama (hrvatski)
Povijesni nazivi: Komisija za vjerske poslove pri Predsjedništvu ZAVNOH-a (1944 - 1945) (hrvatski)
Zemaljska komisija za vjerska pitanja (1945 - 1945) (hrvatski)
Komisija za vjerska pitanja pri Predsjedništvu Vlade NRH (1945 - 1953) (hrvatski)
Komisija za vjerske poslove Izvršnog vijeća Narodne Republike Hrvatske (1953 - 1959) (hrvatski)
Republička komisija za vjerska pitanja (1959 - 1963) (hrvatski)
Komisija za vjerska pitanja Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske (1963 - 1976) (hrvatski)
Komisija za odnose s vjerskim zajednicama Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske (1976 - 1990) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Osnovana je 1944. nakon III. zasjedanja ZAVNOH-a, a na prijedlog mons. dr. Svetozara Rittiga, kao Komisija za vjerske poslove pri Predsjedništvu ZAVNOH-a. Godine 1945. nastavlja svoj rad Uredbom o osnivanju Državne komisije za vjerska pitanja (SL 62/1945), a pri predsjedništvima zemaljskih vlada formirane su zemaljske komisije koje su radile po uputstvima Državne komisije. Iste godine svoj rad nastavlja pod nazivom Komisija za vjerska pitanja te djeluje kao posebno tijelo pri Predsjedništvu novoosnovane Vlade NR Hrvatske. Prema Zakonu o provođenju Ustavnog zakona NRH o osnovama društvenog i političkog uređenja i republičkim organima vlasti (NN 9/1953) mijenja naziv u Komisiju za vjerske poslove. Istim zakonom Komisija se prenosi u novoosnovano Izvršno vijeće NRH pa njezin naziv tada glasi Komisija za vjerske poslove Izvršnog vijeća NRH. Uredbom o Republičkoj komisiji za vjerska pitanja (NN 53/1959) mijenja naziv u Republičku komisiju za vjerska pitanja. Temeljem Zakona o organizaciji i radu Izvršnog vijeća Sabora SRH iz 1963. g. (NN 56/1963) ponovno se uvodi naziv Komisija za vjerska pitanja. Istim Zakonom Komisija ostaje sastavnim dijelom Izvršnog vijeća sve do svoga ukinuća 1990. Prema Poslovniku Izvršnog vijeća Sabora (NN 28/1976) Komisija mijenja naziv u Komisija za odnose s vjerskim zajednicama, što je ujedno i naziv pod kojim je najduže djelovala (1976-1990). Ukinuta je 1990. Odlukom o ukidanju Komisije Vlade Republike Hrvatske za odnose s vjerskim zajednicama (NN 48/1990) jer je ranije iste godine Zakonom o Vladi Republike Hrvatske (NN 41/1990) osnovan Ured za odnose s vjerskim zajednicama.
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: U djelokrug Komisije spada proučavanje svih pitanja što se tiču vanjskog života vjerskih zajednica, njihovih međuvjerskih odnosa i položaja crkava prema državi, kao i pripremanje materijala za zakonodavno rješavanje odnosa između vjerskih zajednica i države. Nadalje, ona daje mišljenja i prijedloge o konkretnim pitanjima iz odnosa vjerskih zajednica i države te se brine o provođenju i pravilnoj primjeni zakonskih propisa koji se odnose na uređenje međuvjerskih odnosa i odnosa crkve i države. Komisija je imala upravne funkcije kada se radilo o odnosu državne vlasti i Crkve, te je rješavala pitanja unutrašnje organizacije Crkve.
Unutarnji ustroj / genealogija: Komisiju su činili predsjednk, tajnik, članovi te stručna i administrativna služba. Broj i sastav članova Komisije određivalo je Izvršno vijeće Sabora. Nakon osnutka Komisija je brojila tri člana, a kasnije ih je bilo 19.
Stvaratelji: (1963 - 1990)
(1945 - 1953)
Identifikator: HR-HDA/S - 8445
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica