Facebook
Naziv: Lička graničarska pukovnija
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1746 - 1873
Normativni nazivi: Lička graničarska pukovnija (hrvatski)
Povijesni nazivi: Liccaner Grenz Infanterie Regiment Nr. 1 (njemački)
Prva graničarska pukovnija (hrvatski)
Lička graničarska pukovnija br. 1 (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Lička graničarska pukovnija ustrojena je 1746. godine kao prva od jedanaest graničarskih pukovnija na ozemlju Hrvatske i Slavonije. Do 1764. godine pukovnija je bila podijeljena na 4 bojne, a svaka je bojna imala 4 satnije. Te je godine izmjenjena unutarnja struktura pukovnije (smanjen je broj vojnika). Pukovnija je od tada imala 3 bojne, 2 su imale 6, a treća (pričuvna) 4 satnije.
Sjedišta: Gospić
Djelatnost: Zapovjedništvo graničarske pukovnije bilo je najviše vojno, upravno i sudbeno tijelo na području pukovnije. Satnije su bile najniže vojne, teritorijalne i zapovjedno-upravne jedinice pukovnije. Satnijom je zapovijedao i upravljao satnik, a savjetodavnu su ulogu imali upravni časnici i činovnici. Lička je pukovnija bila podijeljena na 12 satnija: Zrmanja br. 1, Srb br. 2, Donji Lapac br. 3, Bruvno br. 4, Udbina br. 5, Podlapac br. 6, Gračac br. 7, Lovinac br. 8, Medak br. 9, Kaniža br. 10, Smiljan br. 11, Osik br. 12. Svaka je satnija imala svoja sela. Administrativni sustav bio je zasnovan na kućnim brojevima po kojima su se popisivali vojnici, radi kontrole vojnih obveznika (muško stanovništvo od 20. do 60. godine). U sjedištu su satnije osim vojnog zapovjedništva bili područni upravni uredi pukovnije, npr. šumarski i zemljišni ured. Temeljna je jedinica sela bila kućna zadruga.
Unutarnji ustroj / genealogija: Unutarnji ustroj pukovnije: Odjel za vojne poslove, Odjel za graničarsku upravu – odsjeci: Personalni /U/, Upravni /V/, Računovodstveni /X/, Građevinski /Y/, Pravosudni /Z/ i Pukovnijski sud.
Stvaratelji: (1849 - 1873)
(1823 - 1848)
Napomena o vezama: Pukovnija je bila podređena Karlovačkoj/Ujedinjenoj bansko-varaždinsko-karlovačkoj generalkomandi sa sjedištem u Karlovcu/Zagrebu, te Dvorskom ratnom vijeću u Beču, odnosno od 1848. godine Zagrebačkoj generalkomandi(Generalkomandi za Hrvatsku i Slavoniju u Zagrebu) i Ministarstvu rata u Beču.
Identifikator: HR-HDA/S - 8578
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica