Facebook
Naziv: Poglavarstvo slobodnog i kraljevskog grada Koprivnica
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1356 - 1850
Normativni nazivi: Koprivnica. Poglavarstvo grada (hrvatski)
Povijesni nazivi: Magistratus liberae et regiae civitatis Capronczae (1356 - 1848) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Naselje Koprivnica prvi se put spominje u darovnici Ladislava IV. Kumanca za koprivničkog kaštelana Bakalera 1272. Herceg Stjepan podijelio je Koprivnici 1353. sljedeće povlastice: oslobođenje sudbenosti stranih sudaca, pravo izbora vlastitog suca (s pravom izricanja smrtnih presuda) te pravo izbora župnika. Kralj Ludovik I. Anžuvinac podijelio je Koprivnici pravo slobodnog i kraljevskog grada.
Sjedišta: Koprivnica (1356 - 1850)
Djelatnost: Upravna djelatnost: briga za javni red i mir, podjeljivanje prava građanstva, skrb za javne građevine (općinsku kuću, školu). Gospodarska djelatnost: razrez i ubiranje kontribucije. Sudbena vlast bila je izuzeta ispod vlasti Sudbenog stola županije. Kaducitetno pravo (grad imao pravo nasljeđivanja imovine onih građana koji bi umrli bez zakonskih nasljednika. Patronatsko pravo (pravo izbora župnika).
Unutarnji ustroj / genealogija: Na čelu Grada nalazio se gradski sudac. Uz njega se od srednjeg vijeka pojavljuje institucija prisežnika. S vremenom se broj članova gradske uprave stalno povećavao: konzul, kapetan, dvojica senatora (vijećnika), bilježnik, fiskal, pučki tribun, skrbnik za siročad, kancelist, zapovjednik vojnog odreda, nadzornici za tržnicu, fizik, ranarnik te primalja.
Stvaratelji: (1767 - 1779)
(1790 - 1848)
Identifikator: HR-DAVŽ/S - 8584
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica