Facebook
Naziv: Muslimansko kulturno društvo "Narodna uzdanica", Mjesni odbor Zagreb
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1925 - 1949
Normativni nazivi: Muslimansko kulturno društvo "Narodna uzdanica", Mjesni odbor Zagreb (hrvatski)
Povijesni nazivi: Muslimansko kulturno društvo "Narodna uzdanica", Mjesni odbor Zagreb (1925 - 1949) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Muslimansko kulturno-prosvjetno društvo Narodna Uzdanica osnovano je u Sarajevu 1923. Godine 1925. u Zagrebu je osnovana podružnica pod nazivom Muslimansko kulturno društvo Narodna Uzdanica, Mjesni odbor Zagreb. Rad Društva zabranjen je 1949. godine.
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Cilj Društva je bilo kulturno i privredno podizanje muslimana na području Jugoslavije davanjem materijalne pripomoći mladima (obrazovanjem u svjetovnim i vjerskim ustanovama, podizanjem odgojnih zavoda za mlade, održavanjem tečajeva za nepismene, osnivanjem i uzdržavanjem škola, knjižnica, zadruga, pjevačkih zborova, izdavanjem listova, knjiga i kalendara). Rad Društva naročito je zapažen u razdoblju 1941-1945.
Unutarnji ustroj / genealogija: Tijela Društva su Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, predsjednik, zamjenik predsjednika, tajnik, blagajnik, Časni sud. Mjesni odbor je redovito slao godišnja izvješća Glavnom odboru u Sarajevo. Pri Društvu je djelovao Hrvatski akademski klub Musa Čazim Čatić.
Identifikator: HR-HDA/S - 8707
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica