Facebook
Naziv: Osnovna škola Banovci
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1884 - 1960
Povijesni nazivi: Niža pučka škola u Banovcima (1830 - 1929) (hrvatski) (Iako je škola postojala od 1830., spomenica se vodi od 1884.)
Državna osnovna škola u Banovcima (1932 - 1935) (hrvatski)
Državna narodna škola u Banovcima (1935 - 1941) (hrvatski)
Državna mješovita pučka škola u Banovcima (1941 - 1946) (hrvatski)
Narodna osnovna škola Banovci (1946 - 1957) (hrvatski)
Osnovna četverogodišnja škola Banovci (1957 - 1960) (hrvatski) (Škola je postojala i dalje ,ali ne samostalno, nego kao dio osnovne škole Bebrina, pod tim nazivom sve do 1976.kada mijenja naziv u Područna škola Banovci Osnovne škole „Franjo Marinić“ Bebrina.)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Napomena o osnivanju: Prema podacima koje donosi A. Cuvaj u "Građi za povijest školstva" , škola je kao i bebrinska, osnovana još 1830.godine.
Povijest: Pučka škola u Banovcima je sagrađena, prema podacima u školskoj spomenici , 1867. blizu crkve u sredini sela i to općinskim odnosno seoskim troškom bez nacrta i troškovnika. Ima jednu školsku sobu, kuhinju,još dvije prostorije i dva hodnika. Svakdanja škola ima 5 razreda, a 4. traje 2 godine.Opetovnica 2-3 godine i ima 3 tečaja. Za upravu su ustanovljeni školski odbori, predsjednik tog odbora je mjesni školski nadzornik,a bira ga općinsko zastupstvo.U banovačkoj školi je tada 5 razreda i 3 tečaja opetovnice. Zabilježeno je da je školske godine 1896./7. u svagdanju školu trebalo ići 18 dječaka i 15 djevojčica , a u opetovnicu 4 dječaka i 7 djevojčica, a polazilo je 14 dječaka i toliko djevojčica,a u opetovnici samo 3 dječaka i 6 djevojčica.Do kraja stoljeća broj djece se povećava.Tako da je 1890. u jesen 46 obvezanih, a 36 ih polazi nastavu. Od 1914. godine po naredbi Kraljevske hrvatsko– slavonsko- dalmatinske Zemaljske vlade, Odjela za bogoštovlje i nastavu br. 28240 od 5. rujna 1914. sve škole, pa tako i škola u Banovcima, morale su koristiti naziv: opća niža pučka škola.Nakon rata se mijenja struktura stanovnika po vjeri , tako da se upisuje i pravoslavna i grkokatolička vjera (grkokatolici se javljaju još na početku 1890-tih).Tijekom 1920-tih i 1930-tih škola je redovito krečena i uređivana, no ponekad nije bilo novca za nove knjige.Škola je obnovljena 1938. godine. Školske godine 1952./53, učenici nakon četvrtog razreda iz Banovaca i Stupničkih Kuta putuju u 5. u Bebrinu i zajedno s njima stvaraju razred, uvode se predmetni učitelji, a 1955. godine se uvodi 8. razred. Narodni odbor općine Slavonski Brod 1957., određuje da je škola u Banovcima četverogodišnja koja pripada centru u Bebrini. Nastava je 1969. organizirana tako da sva 4 razreda rade kao jedno odjeljenje sa učiteljicom Grgić Katarinom. Početkom 1970. u Banovcima su 2 kombinirana odjela s dva nastavnika , 1973. je tako 35 učenika, a 1976. je opet samo jedno kombinirano odjeljenje. Te godine škola u Bebrini , čiji je sastavni dio škola u Banovcima, dobiva naziv po „narodnom učitelju“ Franji Mariniću. Spomenica je vođena redovito do 1940. kada je bilo 31 dječak i 30 djevojčica , a nakon toga su zabilježene samo 1946. i 1967. i 1968. godina kada se obnavljala škola , ali bez podataka o broju učenika ili bilo čemu drugom. Školske godine 1952./53, učenici nakon četvrtog razreda u Banovcima i Stupničkim Kutima putuju u 5. i zajedno s njima stvaraju razred, uvode se predmetni učitelji, a 1955. godine se uvodi 8. razred. Narodni odbor općine Slavonski Brod 1957., određuje da je škola u Banovcima četverogodišnja koja pripada centru u Bebrini. Odukom o reorganizaciji i utvrđivanju mreže osnovnih škola na području općine Slavonski Brod iz travnja 1963. je potvrđeno da su područna odjeljenja bebrinske škole četverogodišnje škole u Stupničkim Kutima, Banovcima, Dubočcu, Šumeću, Zbjegu i Kaniži. Nastava je 1969. organizirana tako da sva 4 razreda rade kao jedno odjeljenje sa učiteljicom Grgić Katarinom. Početkom 1970. u Banovcima su 2 kombinirana odjela s dva nastavnika , 1973. je tako 35 učenika, a 1976. je opet samo jedno kombinirano odjeljenje. Te godine škola u Bebrini , čiji je sastavni dio škola u Banovcima dobiva naziv po „narodnom učitelju“ Franji Mariniću.
Sjedišta: Banovci
Djelatnost: Osnovno obrazovanje
Stvaratelji: (1957 - )
(1884 - 1960)
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DASB-110 Osnovna škola Banovci (stvaratelj)
2. fond/ HR-DASB-111 Osnovna škola Bebrina (stvaratelj)
Identifikator: HR-DASB/S - 9006
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica