Facebook
Naziv: Sindikat radnika u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji Hrvatske. Republički odbor
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1959 -
Normativni nazivi: Sindikat radnika u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji Hrvatske. Republički odbor (hrvatski)
Povijesni nazivi: Sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske (hrvatski)
Sindikat poljoprivrednih, prehrambenih i duhanskih radnika Jugoslavije. Republički odbor za Hrvatsku (1959 - 1972) (hrvatski)
Sindikat radnika poljoprivredne, prehrambene i duhanske industrije Socijalističke Republike Hrvatske. Republički odbor (1972 - 1982) (hrvatski)
Sindikat radnika u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji Hrvatske. Republički odbor (1982 - 1990) (hrvatski)
Sindikat radnika u poljoprivrednoj, prehrambenoj, duhanskoj i vodoprivrednoj djelatnosti (1990 - ) (hrvatski)
Sindikat radnika u poljoprivrednoj, prehrambenoj, duhanskoj i vodoprivrednoj djelatnosti (1990 - ) (hrvatski)
Sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske (1990 - ) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj i dalje djeluje
Povijest: Godine 1959. ujedinjenjem Sindikata poljoprivrednih radnika i službenika i Sindikata radnika prehrambene i duhanske industrije nastao je Sindikat poljoprivrednih, prehrambenih i duhanskih radnika Jugoslavije. Republički odbor za Hrvatsku. Reorganizacija sindikata u sastavu Saveza sindikata Hrvatske 1963. i 1974. u ovom sindikatu nije provedena. Godine 1972. sindikat je promijenio naziv u Sindikat radnika poljoprivredno-prehrambene i duhanske industrije Socijalističke Republike Hrvatske. Od 1982. zove se Sindikat radnika u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji Hrvatske. Od 1990. sindikat djeluje pod nazivom Sindikat radnika u poljoprivrednoj, prehrambenoj, duhanskoj i vodoprivrednoj djelatnosti. Današnji mu je naziv Sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske.
Sjedišta: Zagreb (1959 - 1990)
Djelatnost: Sindikat radnika u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji Hrvatske okupljao je radnike zaposlene u poljoprivredi, vodoprivredi, prehrambenoj, ribljoj i duhanskoj industriji. Zadaća mu je bila predlaganje mjera za poboljšanje osobnog i društvenog standarda radnika i njihove socijalne sigurnosti, te razmatranje i poboljšavanje uvjeta rada i zaštite na radu.
Unutarnji ustroj / genealogija: Najviši organ sindikata bila je Skupština koja se održavala u početku svake godine, zatim svake dvije, a od 1974. svake četvrte godine. Između dviju skupština organizacijom je upravljao Republički odbor. Na čelu Republičkog odbora bilo je Predsjedništvo na čelu s predsjednikom, potpredsjednikom i tajnikom. Od 1978. umjesto Predsjedništva izvršno-politički organ Republičkog odbora je Izvršni odbor. Nadzor nad imovinom i financijskim poslovanjem imao je Nadzorni odbor. Osnovu sindikalnog organiziranja činila je podružnica koja se osnivala u poduzeću ili ustanovi, a njezini organi bili su skupština i izvršni odbor. Od 1968. podružnica ima naziv osnovna organizacija. Na nižim razinama postojale su i općinske, međuopćinske i gradske organizacije sindikata.

Postojala su sljedeća radna tijela: Komisija za tarifna pitanja, rad i društveno upravljanje (1959), Komisija za stručno obrazovane radnika (1959), Komisija za organizacijska pitanja, žene, porodicu, radničku omladinu, odmor, razonodu i fiskulturu (1959), Komisija za proizvodnu raspodjelu, nagrađivanje i upravljanje (1959), Komisija za životne i radne uslove, radne odnose i socijalno osiguranje (1959), Komisija za organizacijska pitanja, rad, radne odnose i higijensko-tehničku zaštitu (1960), Komisija za povećanje životnog standarda i radnih uslova (1960), Komisija za privredna pitanja (1960), Komisija za obrazovanje kadrova (1960), Organizaciona komisija (1961), Komisija za privredni razvoj, radničko samoupravljanje i udruživanje u privredi (1961), Komisija za raspodjelu dohotka i ličnog dohotka (1961), Komisija za životne i radne uslove (1961), Komisija za stručno obrazovanje (1961), Komisija za stručno obrazovanje kadrova (1962), Komisija za raspodjelu dohotka i samoupravljanje (1963), Komisija za privredna kretanja (1963), Komisija za privredna pitanja (1963), Komisija za životne i radne uslove i standard (1963), Komisija za raspodjelu i samoupravljanje (1964), Komisija za standard i uslove rada (1965). 1971. kao stalne komisije postojale su Komisija za beneficirani radni staž i Komisija za društveno-ekonomske odnose. Kao povremene komisije postojale su Komisija za obrazovanje, Komisija za statut i Komisija za kongresne materijale. U okviru sindikata mogli su se formirati granski odbori (sindikalne konferencije) za pojedine grane i grupacije. Tako su postojale grupacije za alkoholna i bezalkoholna pića, za riblju industriju, za konditorsku industriju, za mesnu industriju te za vodoprivredne organizacije.

Stvaratelji:
Napomena o vezama: Sindikat radnika u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji Hrvatske, Republički odbor za Hrvatsku, bio je član Saveza sindikata Hrvatske. Održavao je veze sa središnjicom u Beogradu, podružnicama i osnovnim organizacijama, drugim sindikatima, SKH, državnim institucijama, gospodarskim subjektima te s drugim organizacijama i institucijama.
Identifikator: HR-HDA/S - 9442
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica