Facebook
Naziv: Vojno-građevinski odjel 16. zbora
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1910 - 1918
Normativni nazivi: Zbor. Šesnaesti zbor. Vojno-građevinski odjel (hrvatski)
Povijesni nazivi: XVI. zbor - Vojni građevni odsjek (hrvatski)
XVI. Corps Commando - Bauabtheilung (njemački)
K.k. Militärbauabtheilung des 16. Corpscommandos (njemački)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Godine 1910. Vojno zapovjedništvo u Zadru (vrhovno zapovjedništvo austrougarske vojske na ozemlju Dalmacije) preustrojeno je u 16. zbor, čije je zapovjedništvo 1910. iz Zadra prebačeno u Dubrovnik.
Sjedišta: Dubrovnik
Djelatnost: Jedan od odjela najvišeg vojnog zapovjedništa na području Dalmacije - 16. zbora.
Nadležnost / Izvori ovlasti: Vojno-građevinski odjel 16. zbora nadzirao je i izvodio radove pri izgradnji i održavanju vojnih objekata i objekata od vojnog značaja (utvrde, vojarne, ceste, mostovi). Ove su poslove u austrougarskoj vojsci obavljali vojni graditelji/inženjeri (Militär-Bauwerkmeister) u rangu vojnog činovnika.
Stvaratelji: (1801 - 1869)
(1869 - 1909)
Napomena o vezama: Šesnaesti zbor bio je podređen Ministarstvu rata u Beču.
Identifikator: HR-DADU/S - 9678
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica