Facebook
Naziv: Državni arhiv u Šibeniku
Tip imatelja: Arhiv s pravom nadzora
Oznaka: DAŠI
Nadležni arhiv: Državni arhiv u Šibeniku
Historijat: Državni arhiv u Šibeniku
Status: Javni
OIB/MB: 2435411
Sjedište: Hrvatska Šibenik Velimira Škorpika 5
Telefon: 022/312-514
Fax: 022/312-514
E-mail: dasi@dasi.hr
Osnivač: Republika Hrvatska
Godina osnutka: 2007
Vrsta ustanove: državni arhiv
Pravni oblik: javna ustanova
Politika akvizicija: Državni arhiv u Šibeniku preuzima po službenoj dužnosti gradivo tijela lokalne samouprave, pravosudnih tijela, ustanova, javnih poduzeća i drugih javnih službi čija se djelatnost proteže na području Šibensko-kninske županije. Arhiv posjeduje i osobne i obiteljske fondove te fondove privatnih organizacija (udruge, poduzeća i dr) koji su prikupljeni otkupom ili poklonom.
Nadležnost: Šibensko-kninska županija
Gradivo: Državni arhiv u Šibeniku čuva oko 1.500 dužnih metara arhivskog gradiva od 18. stoljeća do današnjih dana, raspoređenog u 211 arhivskih fondova i zbirki. Gradivo je najvećim dijelom nastalo djelovanjem tijela lokalne samouprave, pravosudnih tijela, prosvjetnih, kulturnih, zdravstvenih ustanova, javnih poduzeća i ostalih javnih službi, istaknutih pojedinaca i obitelji iz javnog i kulturnog života.
Radno vrijeme: Čitaonica Državnog arhiva u Šibeniku otvorena je svakim radnim danom od 8 do 14 sati.
Uvijeti korištenja: Javno arhivsko gradivo dostupno je za korištenje sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice DAŠI.
Lokacija: Arhiv je privremeno smješten na adresi Velimira Škorpika b.b. u Šibeniku, u objektu br. 1 u nekadašnjoj vojarni Bribriskih knezova.
Usluge istraživanja: Čitaonica raspolaže sa 12 radnih mjesta od čega je jedno opremljeno s čitačem mikrofilmova. U Čitaonici se nalaze inventari fondova i zbirki DAŠI i manja zbirka knjižnog gradiva (enciklopedije, priručnici, objavljena pomagala i gradivo, arhivski časopisi i ostala stručna i znanstvena literatura s područja arhivistike i srodnih znanosti). Korisnicima je omogućen pristup priključcima za rad na vlastitim računalima. Zaduženi djelatnik u čitaonici pruža stručnu pomoć u korištenju obavijesnih pomagala i naručivanju gradiva. Za savjetovanje u svezi s temom istraživanja i obavijestima o istraživačkim uslugama DAŠI korisnici se mogu obratiti stručnim djelatnicima arhiva preko korisničke službe. Istraživanje gradiva za potrebe stranaka naplaćuje se prema Cjeniku usluga DAŠI.
Ostale usluge: • Za korisnike nije dopušteno izrađivati preslike obavijesnih pomagala, cjelovitih arhivskih fondova ili zbirki kao ni njihovih većih dijelova. • Za gradivo s ograničenim pravom korištenja potrebno je uputiti pismeni zahtjev ravnateljici DAŠI. • Za izradu preslika potrebno je popuniti posebnu zahtjevnicu. • U zahtjevnici za arhivsko gradivo do kraja 18. st. kao i za određene vrste arhivskoga gradiva (knjige, grafike, planovi, zemljovidi, fotografije i sl.) za koje nije dopuštena izrada fotokopija navodi se vrsta preslika. • U zahtjevnici ili na posebnom prilogu potrebno je naznačiti listove, odnosno stranice, te posebnim listićima obilježiti arhivsko gradivo za snimanje. • Pojedinome korisniku dopušteno je na fotokopirnom aparatu izraditi do 100 kopija tijekom jednog mjeseca. • Naknade za izradu preslika i vrste preslika utvrđene su Cjenikom usluga DAŠI. • DAŠI pridržava pravo odbiti izradu preslika iz zaštitnih ili drugih razloga. • Za izdavanje ovjerovljenoga prijepisa ili preslika naplaćuje se naknada prema Cjeniku usluga DAŠI. • Za korištenje arhivskoga gradiva u svrhu promidžbe, stjecanja dobiti kao i za umnažanje ili objavljivanje reprodukcija ili izvornoga arhivskog gradiva, potrebno je zatražiti posebno odobrenje arhiva.
Identifikator: HR-DAŠI / IM 221
Pravila ili propisi: Međunarodni standard za opis imatelja arhivskog gradiva (ISDIAH), prvo izd. Pariz, 2008
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica