Facebook
Naziv: Državni arhiv za Međimurje
Tip imatelja: Arhiv s pravom nadzora
Oznaka: DAM
Nadležni arhiv: Državni arhiv za Međimurje
Historijat: Državni arhiv za Međimurje
Status: Javni
OIB/MB: 2326086
Sjedište: Hrvatska Štrigova Štrigova 102
Telefon: 040/312-600
Fax: 040/312-600
E-mail: dram@dram.hr
Web: http://www.dram.hr/
Osnivač: Republika Hrvatska
Godina osnutka: 2007
Vrsta ustanove: državni arhiv
Pravni oblik: javna ustanova
Nadležnost: Državni arhiv za Međimurje obavlja arhivsku službu na području Međimurske županije.
Gradivo: U Arhivu je pohranjeno arhivsko gradivo koje se nalazilo u arhivima u Varaždinu i Zagrebu, a odnosi se na Međimursku županiju. To je 255 fondova i zbirki, ukupne količine 2.400 d/m, a najstariji dokument potječe iz prve polovice 18. stoljeća.
Radno vrijeme: Čitaonica je otvorena svakim radnim danom od 8 do 14 sati.
Identifikator: HR-DAM / IM 223
Pravila ili propisi: Međunarodni standard za opis imatelja arhivskog gradiva (ISDIAH), prvo izd. Pariz, 2008
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica