Facebook
Naziv: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tip imatelja: Imatelj u nadležnosti arhiva
Oznaka: EF-ZG
Nadležni arhiv: Hrvatski državni arhiv
Historijat: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Status: Javni
OIB/MB: 3272079
Sjedište: Hrvatska Zagreb Trg J.F.Kennedya 6
Telefon: 01/238 3460; 01/232 2560
Fax: 01/230 8472
E-mail: rkrcar@efzg.hr
Web: http://www.efzg.unizg.hr
Osnivač: Sveučilište u Zagrebu
Godina osnutka: 1920
Vrsta ustanove: znanost
Pravni oblik: javna ustanova
Nadležnost: Djelatnost Fakulteta je: - ustrojavanje i izvođenje sveučilišnog dodiplomskog studija iz polja ekonomije,ustrojavanje i izvođenje poslijediplomskog studija za stjecanje magisterija i doktorata znanosti, te poslijediplomskog stručnog studija, iz polja ekonomije, ustrojavanje i izvođenje znanstvenih istraživanja s područja ekonomske teorije i prakse, što obuhvaća primjenu rezultata znanstvenih dostignuća na rješavanju konkretnih zadataka, pružanje istraživačkih, razvojnih i konzalting usluga, izrada stručnih elaborata, ekspertiza i drugih oblika prezentiranja kao što je organiziranje izložaba, sajmova, usluga ekonomske propagande i slično, ustrojvanje i održavanje, znanstvenih i stručnih seminara, savjetovanja, tečajeva i drugih oblika skupova, odnosno stalnog obrazovanja i usavršavanja, obavljanje knjižničko dokumentacijske djelatnosti, nakladnička i novinsko - nakladnička djelatnost, te poslovi kopiranja, umnožavanja i kompjuterske obrade teksta, pružanje usluga vještačenja iz područja ekonomije, obavljanje ostalih nespomenutih usluga, komercijalnih poslova prometa robe i usluga vezano za obavljanje svojih djelatnosti.
Gradivo: Gradivo čine sljedeće dokumentacijske cjeline: - poslovna dokumentacija, personalna dokumentacija, knjigovodstvena dokumentacija, dokumentacija o polaznicima dodiplomskog i postdiplomskog studija, znanstvena i stručna dokumentacija
Identifikator: HR-HDA / IM 2438
Pravila ili propisi: Međunarodni standard za opis imatelja arhivskog gradiva (ISDIAH), prvo izd. Pariz, 2008
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica