Facebook
Naziv: Hrvatski glazbeni zavod
Tip imatelja: Imatelj u nadležnosti arhiva
Oznaka: HGZ
Nadležni arhiv: Hrvatski državni arhiv
Historijat: Hrvatski glazbeni zavod
Status: Privatni
OIB/MB: 3205487
Sjedište: Hrvatska Zagreb Gundulićeva 6a
Telefon: 01/4830-822
Fax: 01/4830-824
E-mail: hgz@zg.tel.hr
Godina osnutka: 1827
Vrsta ustanove: udruga
Pravni oblik: udruga
Nadležnost: Hrvatski glazbeni zavod je društvo prijatelja glazbe i glazbenih amatera, neprofesionalna i neprofitna udruga, upisana u Registar udruga pod brojem 00001319 Rješenjem Ministarstva uprave od 17.2.1999. godine.
Gradivo: Hrvatski glazbeni zavod je najstarija glazbena ustanova u Hrvatskoj te čuva gradivo vezano uz glazbu od svog osnivanja 1827. godine do danas. Za cjelokupno gradivo postoji vodič kroz Knjižnicu i zbirku arhivskoga gradiva u vidu magistarske radnje prof. Nade Bezić iz 1996. godine. Analitički inventar (koji se kod Imatelja naziva Analitičkim vodičem) za gradivo fonda Hrvatskoga glazbenog zavoda postoji do 1952. godine, a izradio ga je 1976. prof. Ladislav Šaban. Zbirka Imatelja se sastoji od: -Fondovi ili njihovi dijelovi (sveukupno 2,2 d/m): -Hrvatski glazbeni zavod 1827 - 2003 11 d/m< -Hrvatsko filharmonijsko društvo, -Hrvatsko pjevačko društvo "Kolo", -Klub studenta Muzičke akademije u Zagrebu, -Međunarodno društvo za suvremenu muziku, -Tamburaški zbor hrvatskog trgovačkog društva "Merkur", -Zagrebački kvartet, -Zagrebački madrigalisti Osobni fondovi: Krešimir Benić, Sofija Deželić, Liga Doroghy,Petar Dumičić, Sidonija Geiger, Antun Goglia, Vaclav Huml, Oskar Jozefović, Thea Lovrenčević, Lovro Matačić, Rudolf Matz, Krsto Odak, Dora Pejačević, Milutin Polić, Rikard Schwartz, MilanStahuljak, Aleksandar Szegedi, Zlata Špehar, Antun Vancaš, Većeslav Zrnc, Antonija Geiger-Eichhorn (depouit), Ladislav Miranov (depozit), Svetislav Stančić (depozit, Ivo Tijardović (depozit) - sveukupno 10.3 d/m Zbirke: -nototeka (osnovni fond muzikalija, zbirka ratnih tiskanih muzikalija, zbirka džepnih partitura, zbirka starih rukopisa, zbirka Nikole Fallera, notni arhiv "Kola") - 10.508 svezaka, -zbirka muzikalija Nikole Udina-Algarottija (u depozitu) 3.160 svezaka, knjige i libreta 1.053 svezaka, fototeka 5 arhivskih kutija i 2 albuma, -zbirke koncertnih plakata cca 400 kom,, zbirka koncertnih programa cca 7.200 kom, -zvučni zapisi 193 gramofonske ploče, 10 CD, 2 audio- kazete Gradivo je smješteno u podrumskim prostorima zgrade HGZ-a, primjereno adaptiranih i opremljenih za pismohranu 1998. godine.
Identifikator: HR-HDA / IM 311
Pravila ili propisi: Međunarodni standard za opis imatelja arhivskog gradiva (ISDIAH), prvo izd. Pariz, 2008
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica