Facebook
Naziv: Državni arhiv u Gospiću
Tip imatelja: Arhiv s pravom nadzora
Oznaka: DAGS
Historijat: Državni arhiv u Gospiću
Status: Javni
OIB/MB: 1475444
Sjedište: Hrvatska Gospić Kaniška 17
Telefon: 053/560-440
Fax: 053/560-441
E-mail: drzavni-arhiv@gs.htnet.hr
Web: http://www.arhiv-gospic.hr
Osnivač: Republika Hrvatska
Godina osnutka: 30.rujna 1999.
Vrsta ustanove: državni arhiv
Pravni oblik: javna ustanova
NK djelatnosti: Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti
Politika akvizicija: Državni arhiv u Gospiću preuzima po službenoj dužnosti gradivo državnih tijela , ustanova, javnih poduzeća i drugih javnih službi čija se djelatnost proteže na prostoru koje pokriva Državni arhiv u Gospiću. Arhiv posjeduje fondove privatnih organizacija (udruge, poduzeća i dr) koji su prikupljeni otkupom ili poklonom.
Nadležnost: Arhiv obavlja djelatnost na području Ličko-senjske županije,osim gradova Senja i Novalje te na području Zadarske županije i to za Općinu Gračac i naselje Srb.
Gradivo: Arhiv je 2009. čuvao ukupno 187 fondova i 7 zbirki. Najveći dio gradiva odnosi se na fondove iz oblasti uprave i javnih službi te područja pravosuđa, odgoja i obrazovanja, društveno-političkih organizacija i gospodarstva. Svi fondovi i zbirke vrijedan su izvor za istraživanje upravne, političke, gospodarske, socijalne i kulturno-obrazovne povijesti na ovim područjima. Najstarije gradivo u Arhivu je Zbirka matičnih knjiga koja se često koristi za genealoška i demografska istraživanja. Ona osim matica i parica sadržava i stališe duša od kojih najstariji potječe iz prve polovice odnosno sredine 19. st. Od starijeg gradiva vrijedne su i ostale zbirke: kartografska, zbirka razglednica, fotografija i plakata od kojih svaka na svoj način pruža zanimljive detalje najskrivenijih kutaka prošlosti. Značajan je i osobni fond Gjure Horvata, velikog župana Županije ličko-krbavske u kojem je sadržana zanimljiva dokumentacija nastala tijekom 19. i početkom 20. st. Gradivo je pretežno pisano hrvatskim jezikom iako se u širokom opusu fondova i zbirki može pronaći dokumentacije na njemačkom, latinskom, mađarskom ili pak srpskom jeziku.
Radno vrijeme: Čitaonica je otvorena svakim radnim danom od 9 do 14 sati.
Uvijeti korištenja: Javno arhivsko gradivo dostupno je za korištenje sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima( NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva ( NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice DAGS.
Lokacija: Državni arhiv u Gospiću nalazi se u Kaniškoj ulici 17 u strogom centru Gospića u pravcu kretanja prema zapadu odnosno Karlobagu. Pri izlasku s auto ceste kreće se lijevo do ulaska u Grad, odnosno do Katedrale Navještenja BDM, od Katedrale do Arhiva ima 3 minute pješice, a od Arhiva do autobusnog kolodvora 5 minuta.
Usluge istraživanja: U čitaonici se nalaze mikročitač, osobno računalo, televizor, VHS i DVD snimač što omogućava korištenje gradiva u nekonvencionalnom obliku kao što su mikrofilmovi, VHS kazete, digitalni zapisi i sl. U čitaonici se daje na korištenje i konvencionalno gradivo, arhivska obavijesna pomagala i knjižnično gradivo. Knjižnica je opremljena na način da bude dostupna širokom krugu korisnika. Osim zbirke stručne arhivističke literature u njoj je zastupljena i opća povijesna literatura, zatim zavičajna zbirka, službene publikacije, stare knjige i referentna zbirka s enciklopedijama, rječnicima, leksikonima i priručnicima različitog karaktera.
Ostale usluge: Za korisnike nije dopušteno izrađivati preslike obavijesnih pomagala, cjelovitih arhivskih fondova ili zbirki kao ni njihovih većih dijelova. Za gradivo s ograničenim pravom korištenja potrebno je uputiti pismeni zahtjev. Za izradu preslika potrebno je popuniti posebnu zahtjevnicu. Naknade za izradu preslika kao i izdavanje ovjerovljenih prijepisa ili preslika naplaćuju se prema Cjeniku usluga DAGS.
Javni sadržaji: Arhiv se aktivno bavi i provođenjem kulturno-prosvjetne djelatnosti u obliku organiziranja ili sudjelovanja u organizaciji izložbi, javnih predavanja i tribina, znanstvenih skupova, stručnih seminara, predstavljanja knjiga i sl.
Identifikator: HR-DAGS / IM 33
Pravila ili propisi: Međunarodni standard za opis imatelja arhivskog gradiva (ISDIAH), prvo izd. Pariz, 2008
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica