Facebook
Naziv: Hrvatski geološki institut
Tip imatelja: Imatelj u nadležnosti arhiva
Oznaka: HGI
Nadležni arhiv: Hrvatski državni arhiv
Historijat: Hrvatski geološki institut
Status: Javni
OIB/MB: 3219518
Sjedište: Hrvatska Zagreb Sachsova 2
Telefon: 01/ 6160 888
Fax: 01 / 6144 718
E-mail: ured@hgi-cgs.hr
Web: http://www.hgi-cgs.hr
Osnivač: Republika Hrvatska
Godina osnutka: 1909
Vrsta ustanove: znanost
Pravni oblik: javna ustanova
Politika akvizicija: Hrvatski geološki institut najveći je je istraživački institut u području geoznanosti i geološkog inženjerstva u Republici Hrvatskoj i čuva svu stručnu dokumentaciju nastalu radom djelatnika Instituta.
Nadležnost: Institut se bavi znanstvenoistraživačkom djelatnošću u području prirodnih znanosti - geologija i mineralogija, i području tehničkih znanosti - geološko inženjerstvo. Obavlja i druge znanstvene i istraživačke poslove iz svoje djelatnosti, kao i poslova koji se uobičajeno obavljaju uz opisanu djelatnost te stručne poslova zaštite okoliša. Odgovorna osoba: ravnatelj dr. sc. Slobodan Miko, dipl. ing. geol.
Identifikator: HR-HDA / IM 3676
Pravila ili propisi: Međunarodni standard za opis imatelja arhivskog gradiva (ISDIAH), prvo izd. Pariz, 2008
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica