Facebook
Naziv: Državni arhiv u Sisku
Tip imatelja: Arhiv s pravom nadzora
Oznaka: DASK
Nadležni arhiv: Državni arhiv u Sisku
Historijat: Državni arhiv u Sisku
Status: Javni
OIB/MB: 3313824
Sjedište: Hrvatska Sisak Frankopanska 21
Telefon: 044/525-060
Fax: 044/540-860
E-mail: info@dask.hr
Web: http://www.dask.hr
Osnivač: Republika Hrvatska
Godina osnutka: 1962.
Vrsta ustanove: državni arhiv
Pravni oblik: javna ustanova
NK djelatnosti: Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti
Niža tijela: Sabirni arhivski centar Petrinja [DASK-SACPE]
Politika akvizicija: Državni arhiv u Sisku preuzima po službenoj dužnosti arhivsko gradivo registriranih i kategoriziranih stvaratelja i imatelja (pravnih i značajnijih fizičkih osoba) sa sisačkog arhivskog područja, preciznije - s područja sedam gradova: Gline, Hrvatske Kostajnice, Kutine, Novske, Siska, Petrinje i Ivanić Grada te dvanaest općina: Donjih Kukuruzara, Dvora, Hrvatske Dubice, Jasenovca, Križa, Lekenika, Lipovljana, Majura, Martinske Vesi, Popovače, Sunje i Velike Ludine. Osim toga, gradivo pristiže u Državni arhiv u Sisku i otkupom od privatnih imatelja (kolekcionara), darovanjima ili tzv. deponiranjem.
Gradivo: Državni arhiv u Sisku trenutno čuva u svojim spremištima 1830 dužnih metara gradiva raspoređenih u 903 fonda ili zbirke nastalog u rasponu od XVI. I XVII. stoljeća - otkad potječe nekoliko obiteljskih arhivskih fondova - pa do pisanih svjedočanstava najnovije povijesti prikupljenih na područjima koja su bila okupirana u razdoblju Domovinskoga rata 1991 - 1995. Najveći dio gradiva potječe iz razdoblja nakon Drugoga sjetskoga rata. Gradivo nastalo prije 1945. većim diijelom čine fondovi uprave, kao što je Vojni komunitet Petrinja 1753-1873, gradskih poglavarstava Kostajnice, Petrinje i Siska te kotarskih oblasti i općina s kraja XIX. i početka XX. stoljeća, kao i gradivo pravosudnih organa te prosvjetnih ustanova, ali i fragmenti gradiva gospodarskih čimbenika toga vremena. Gradivo Državnog arhiva u Sisku bitno je ponajprije za istraživanje lokalne povijesti područja za koje je Arhiv nadležan, ali i za istraživanje nekih povijesnih tema od značenja za područja središnje Hrvatske i šire, osobito s kraja XIX. i iz druge poslovice XX. st. Posebno treba istaknuti gradivo vrijedno za istraživanja Domovinskoga rata, odnosno života na okupiranim područjima 1991 - 1995.
Radno vrijeme: Čitaonice Arhiva u glavnoj zgradi u Sisku (Frankopanska 21) kao i u Petrinji (Gundulićeva 1) otvorene su svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.
Uvijeti korištenja: Javno arhivsko gradivo dostupno je za korištenja sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Sisku.
Korisnici sa posebnim potrebama: U glavnoj zgradi u Sisku ulaz za korisnike sa posebnim potrebama je omogućen, no, na žalost u Sabirnom arhivskom centru u Petrinji to nije slučaj. Gradivo koje se čuva u petrinjskom spremištu može se na zahtjev korisnika u određeno najavljeno vrijeme posjeta dovesti u čitaonicu u Frankopanskoj 21 u Sisku.
Opis zgrade(a): Glavna zgrada Arhiva u Sisku izgrađena je 1928. godine kao ugaona prizemnica od 250 četvornih metara korisnog prostora s privatnom i poslovnom namjenom (ugostiteljstvo) tadašnjeg vlasnika. Arhiv koristi ovu zgradu od 1966. godine, a u razdoblju od 2003. do 2008. izvršena je rekonstrukcija i dogradnja ove zgrade (projekt: N. Kondža, dia. i I. Vitasović dia, Studio A, Zagreb, 2002.) čime je prostor objekta povečan na 1600 četvornih metara. U prizemlju starog, rekonstruiranog dijela zgrade smješten je prijamni ured i uprava, mala čitaonica za audio i vizualno gradivo, pismohrana i dio spremišta. Mansarda starog objekta adaptirana je u radni prostor u kome je smješten Odjel za zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva i Odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva. Dogradnja je izvršena u dva dijela pri čemu je dvorišni dograđeni dio namjenjen isključivo za spremišne potrebe (tri etaže), a aneks do Frankopanske ulice u podrumskom i mansardnom dijelu ima spremišnu namjenu, a u prizemlju je smještena velika čitaonica Arhiva (ujedno i izložbeni prostor i prostor za predavanja i sl.) kao i stručna knjižnica Arhiva. Oba dograđena aneksa su armirano-betonske konstrukcije. Zgrada u kojoj je smješten Sabirni arhivski centar u Petrinji izgrađena je u 18. stoljeću u baroknom stilu. Arhiv koristi prostor u prizemlju ove zgrade (vlasništvo Grada Petrinja) veličine 120 četvornih metara. Sastoji se od jedne uredske prostorije (ujedno i čitaonica) dva spremišta i nusprostorija.
Lokacija: Glavna arhivska zgrada: Frankopanska 21, Sisak Sabirni arhivski centar u Petrinji: Gundulićeva 1, Petrinja
Usluge istraživanja: Velika čitaonica u Sisku može primiti do 7 čitača, a mala 3. Čitaonica u Petrinji može primiti samo jednog čitača (uredski prostor). Velika čitaonica u Sisku opremljena je jednim mikročitačem i jednim računalom za potrebe korisnika. Mala čitaonica ima svu potrebnu opremu za očitanje audio i video zapisa kao i elektroničkih zapisa. Osoblje Arhiva pruža stručnu pomoć u korištenju informativnih pomagala kao i savjetovanje u svezi s temom istraživanja i obavijestima o istraživačkim uslugama Državnog arhiva u Sisku.
Ostale usluge: Za korisnike nije dopušteno izrađivati preslike obavijesnih pomagala, cjelovitih arhivskih fondova ili zbirki kao ni njihovih većih dijelova. Za gradivo s ograničenim pravom korištenja potrebno je uputiti pismeni zahtjev ravnatelju DASK. Na zahtjev korisnika, uz odobrenje ravnatelja, moguće je izraditi preslike odabranih dokumenata na koje ne postoji ograničenje korištenja uz naknadu propisanu Cjenikom DASK.
Javni sadržaji: Arhiv u Velikoj čitaonici u Sisku organizira povremene izložbe u skladu sa svojim godišnjim programom. Prostor i izložbeni inventar Arhiv u međuvremenu iznajmljuje za izložbe i druge sadržaje koji na dulji rok ne ometaju normalan rad čitaonice i to uz naknadu utvrđenu Cjenikom Arhiva. Kada nema drugih izložbenih sadržaja u čitaonici se može pogledati izloške arheoloških nalaza pronađenih na zemljištu Arhiva tijekom građevinskih radova (vlasnik Gradski muzej Sisak). U istom prostoru Arhiv organizira predavanja i tečajeve za arhivare, promocije vlastitih izdanja kao i projekcije filmskih zapisa.
Identifikator: HR-DASK / IM 43
Pravila ili propisi: Međunarodni standard za opis imatelja arhivskog gradiva (ISDIAH), prvo izd. Pariz, 2008
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica