Facebook
Naziv: Državni arhiv u Splitu
Tip imatelja: Arhiv s pravom nadzora
Oznaka: DAST
Historijat: Državni arhiv u Splitu
Status: Javni
OIB/MB: 3118452
Sjedište: Hrvatska Split Glagoljaška 18
Telefon: 021/348-914
Fax: 021/344-206
E-mail: administracija@das.hr
Web: http://www.das.hr
Godina osnutka: 1952.
Vrsta ustanove: državni arhiv
Pravni oblik: javna ustanova
Niža tijela: Državni arhiv u Splitu. Podružnica Hvar [DAST-PHV]
Politika akvizicija: Državni arhiv u Splitu preuzima po službenoj dužnosti gradivo državnih tijela, javnih poduzeća i drugih javnih službi čija se djelatnost proteže na području Splitsko-dalmatinske županije (16 gradova, 39 općine). U okviru Arhiva djeluje Filmski arhiv koji pribavlja filmsko gradivo prvenstveno darivanjem ili otkupom. Arhiv posjeduje i mnoge obiteljske i osobne fondove te fondove raznih udruga i organizacija koji se većinom prikupljaju otkupom ili darivanjem.
Nadležnost: Teritorijalna nadležnost Arhiva je područje Županije splitsko-dalmatinske.
Gradivo: Državni arhiv u Splitu u svom fundusu čuva 616 fondova i zbirki u ukupnoj količini od 910,54 d/m. Gradivo se odnosi na razdoblje od 14.-20. stoljeća, a značajno je za političku, gospodarsku, socijalnu i kulturnu povijest, za genaološka istraživanja, za povijest istaknutih osoba i znamenitih obitelji.
Radno vrijeme: DAST ima dvije čitaonice. Čitaonicu s knjižnicom i čitaonicu Arhiva mapa za Istru i Dalmaciju. Čitaonice su otvorene radnim danom od 8 do 15 sati.
Uvijeti korištenja: Javno arhivsko gradivo dostupno je za korištenje sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice DAST.
Korisnici sa posebnim potrebama: Pred ulazom u Državni arhiv napravljen je prilaz za invalide.
Opis zgrade(a): Državni arhiv u Splitu je smješten u povjesnoj utvrdi Gripe u središtu grada. Tvrđava Gripe je tipična barokna utvrda bastionskog sustava koju je izgradila Venecija u 17. st. kako bi poboljšala obrambenu moć Splita. Od svoje izgradnje sve do naših dana tvrđava je služila isključivo u vojne svrhe. Godine 1977. tvrđava Gripe je proglašena spomenikom kulture na osnovi valorizacije njenih povijesnih, arhitetonskih karakteristika i položaja u odnosu na grad i okolicu. Odlučeno je da se u nju smjeste dvije kulturne vojne ustanove Vojnopomorski muzej i Garnizonska biblioteka. Nakon Domovinskog rata, 1998. u kompleks tvrđave smješten je Državni arhiv, Pomorski muzej i Umjetnička akademija.
Lokacija: Državni arhiv u Splitu nalazi se u Glagoljaškoj ulici 18, deset minuta od centra grada, pa se do Arhiva može doći pješice ili osobnim automobilom.
Usluge istraživanja: Za korisnike nije dopušteno izrađivati preslike obavijesnih pomagala, cjelovitih arhivskih fondova i zbirki kao ni njihovih većih djelova. Za gradivo s ograničenim pravom korištenja potrebno je uputiti pismeni zahtjev ravnatelju arhiva. Za izradu preslika potrebno je popuniti posebnu prijavnicu. Naknade za izradu preslika i vrste preslika utvrđene su Cjenikom usluga DAST, a sukladno s Cjenikom Hrvatskog državnog arhiva.
Ostale usluge: Čitaonica Arhiva mapa za Istru i Dalmaciju raspolaže sa šest radnih mjesta i opremljena je s 1 računalom koje omogućuje pristup bazi podataka digitaliziranog katastarskoga gradiva. U drugoj Čitaonici nalazi se 12 radnih mjesta i 1 računalo te inventari fondova i zbirki DASt-a, inventara fondova drugih Arhiva u Hrvatskoj i inozemnih arhiva. U sastavu te Čitaonice je priručna referentna zbirka knjižnoga gradiva koja se sastoji od enciklopedija i priručnika, objavljenih pomagala i gradiva, arhivskih časopisa i sl. Osoblje u čitaonicama pruža stručnu pomoć u korištenju arhivskih pomagala i naručivanju gradiva. Za sve informacije o gradivu i obavijesti o istraživačkim uslugama DAST, stranke se mogu obratiti osobi koja je zadužena za korisnike. Istraživanje gradiva za potrebe stranaka naplaćuje se prema Cjeniku DAST.
Javni sadržaji: Na prvom katu zgrade u glavnoj Čitaonici tijekom godine priređuju se izložbe, predstavljanje knjiga i koncerti. Tematska predavanja i izložbe, održava se i na drugom katu zgradu, u prostoru ispred sobe ravnatelj. U Arhivu se organiziraju i stručna vođenja đaka, studenata, stranaca.
Identifikator: HR-DAST / IM 47
Pravila ili propisi: Međunarodni standard za opis imatelja arhivskog gradiva (ISDIAH), prvo izd. Pariz, 2008
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica