Facebook
Naziv: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
Tip imatelja: Imatelj u nadležnosti arhiva
Oznaka: HMDCDR
Nadležni arhiv: Hrvatski državni arhiv
Historijat: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
Status: Javni
OIB/MB: 1909592
Sjedište: Hrvatska Zagreb Marulićev trg 21
Telefon: +385 (0)1 4801 915
Fax: +385 (0)1 4828 268
E-mail: centar@centardomovinskograta.hr
Web: http://www.centardomovinskograta.hr
Osnivač: Republika Hrvatska
Godina osnutka: 2004
Vrsta ustanove: znanost
Pravni oblik: javna ustanova
NK djelatnosti: Djelatnosti knjižnica i arhiva
Politika akvizicija: U okviru svojih zakonskih zadaća Centar prikuplja arhivsko gradivo nastalo u Domovinskom ratu i vezano uz Domovinski rat. Gradivo se prikuplja otkupom, poklonom, snimanjem izvornoga gradiva iz pojedinih fondova i zbirki drugih imatelja te preuzimanjem u depozit. Literatura o Domovinskom ratu prikuplja se uglavnom donacijama ustanova i pojedinaca.
Nadležnost: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata prikuplja, sređuje, čuva, te stručno i znanstveno istražuje dokumentaciju vezanu uz Domovinski rat.
Gradivo: U Centru se čuva više od 3.000 dužnih metara gradiva iz razdoblja Domovinskog rata nastalog u razdoblju 1990-1995. Najveći je dio gradiva nastao radom paradržavnih i paravojnih postrojbi na okupiranom području Republike Hrvatske, a Centar čuva i više zbirki videozapisa, fotografija, zemljovida i memoarskog gradiva nastalih na ratištima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini ili prikupljenih od sudionika Domovinskog rata. Centar posjeduje i vlastitu knjižnicu o Domovinskom ratu.
Radno vrijeme: Čitaonica je otvorena od ponedjeljka do četvrtka od 8.15 do 15.45 sati te petkom od 8.15 do 14.00 sati.
Uvijeti korištenja: Arhivsko i knjižno gradivo može se koristiti samo u čitaonici Hrvatskoga državnog arhiva koju, u nedostatku vlastite, Centar koristi. Gradivo se može naručiti u uredu Centra ili osobno u čitaonici, pismeno ili telefonom.
Lokacija: Zgrada Hrvatskog državnog arhiva na Marulićevom trgu 21 u kojoj je na prvom katu smješten i HMDCDR nalazi se na 5 minuta od glavnog željezničkog kolodvora. Od tamo se tramvajskim linijama ZET-a 2, 4 i 9 u smjeru zapada možete voziti 2 tramvajske stanice, doći pješice ili osobnim automobilom.
Usluge istraživanja: Čitaonica HDA, koju Centar koristi, raspolaže s 160 radnih mjesta od čega su 6 opremljena čitačima mikrofilmova, a 3 i računalima koja omogućuju pristup bazi podataka s opisima arhivskoga gradiva. U Čitaonici se nalaze i inventari fondova i zbirki HDA i svih drugih državnih arhiva u Hrvatskoj te manja priručna referentna zbirka knjižnog gradiva koja se sastoji od enciklopedija i priručnika, objavljenih pomagala i gradiva arhivskih časopisa i sl. Sva su mjesta u čitaonici opremljena priključcima za rad računala tako da korisnici mogu koristiti svoja računala.
Ostale usluge: Korisnici mogu naručiti fotokopije i digitalne preslike gradiva, koji se naplaćuju sukladno Cjeniku o korištenju.
Javni sadržaji: Na prvom katu zgrade na Marulićevom trgu 21 nalazi se stalna izložba o HDA, a u atriju u prizemlju su tijekom većeg dijela godine postavljene tematske izložbe arhivskog gradiva ili izložbe koje su priredile druge ustanove. Izložbe se mogu besplatno razgledati u radno vrijeme Arhiva. Ispred prostorija Centra na prvom katu izloženi su plakati i izdanja Centra koja se mogu kupiti u Služba financijsko knjigovodstvenih poslova. Tijekom godine se atriju i čitaonicama organiziraju promocije izdanja ili predavanja u organizaciji Centra o čemu se obavijesti nalaze na web stranici.
Identifikator: HR-HDA / IM 927
Pravila ili propisi: Međunarodni standard za opis imatelja arhivskog gradiva (ISDIAH), prvo izd. Pariz, 2008
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica