Facebook
Naslov: Lista kategorija registraturskog materijala foruma i organa SKJ i njihovih radnih tijela sa rokovima čuvanja 1945-1978.,
Impresum: Beograd, Arhivist, XXXIII, 1983