Facebook
Naslov: Stari priepisi hrvatskih isprava do 12. vieka prema maticama
Autori: Rački, Franjo
Impresum: Zagreb: JAZU, 1876
Naslov: Rad JAZU
Stranice: 36; str. 135-164