Facebook
Naslov: O falsifikatima splitskih benediktinki
Autori: Klaić, Nada
Impresum: Split: Arheološki muzej, 1961 - 1962
Naslov: Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku
Stranice: LXIII - LXIV; str. 199-219