Facebook
Naslov: Sumarni inventar arhivskog fonda Kotarskog narodnog odbora Crikvenica
Vrsta: Članak
Autori: Krota, Ines
Impresum: Historijski arhiv Pazin i Historijski arhiv Rijeka, Pazin - Rijeka 1981.
Naslov: Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu
Godište: XXIV/1981.
Stranice: 301-333