Facebook
Naslov: Mletački katastar Pirovca (Zlosela) iz 1752. godine
Vrsta: Knjiga
Izdanje: Prvo
Autori: Perinčić, Tea
Impresum: Pirovac/Rijeka 2013.
ISBD: 978-953-7134-20-4
Naslov: Posebna izdanja Državnog arhiva u Rijeci
Godište: 23
Stranice: 1-159