Facebook
Naslov: Bartulica Milostislav
Impresum: Zagreb, 1955
Naslov: Enciklopedija Jugoslavije / [glavni red. Miroslav Krleža]
Stranice: sv. I, str. 382