Nadležni arhiv:
Katalog:
Polje za pretraživanje:
Razdoblje (godine): do

Rezultati pretraživanja Pronađeno 54426 zapisa | Prikaži:  zapisa po stranici 
 
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DARI-1224 (fond) | 1982 - 1983 Državni arhiv u Rijeci
Mjesna konferencija Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Mune
Program rada za 1983. i 1984. te program akcije "Ništa nas ne smije iznenaditi" (NNNI) 1983.; okružn...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DARI-1226 (fond) | 1981 - 1989 Državni arhiv u Rijeci
Mjesna organizacija Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Mjesne zajednice Bregi – Matulji - Rukavac
Pravila o organiziranju i načinu rada, izvješća o radu, zapisnici sastanaka, Program održavanja god...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DARI-1234 (fond) | 1898 - 1946 Državni arhiv u Rijeci
Hrvatska čitaonica Škrljevo
Zapisnici sjednica Upravnog odbora, Pravila o radu iz 1931., jedan dopis iz veljače 1941. - dozvola ...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DARI-1228 (fond) | 1993 - 2000 Državni arhiv u Rijeci
Općina Matulji
Urudžbeni zapisnici i pripadajuća kazala, zapisnici sjednica Općinskog vijeća i Općinskog poglavarst...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-1333-3 (serija) | 1907 - 1925 Hrvatski državni arhiv
Personalni poslovi
Serija sadrži podatke o personalnim poslovima Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva i poduzeća u ...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-1333-5 (serija) | 1854 - 1925 Hrvatski državni arhiv
Imovina
Serija sadrži najamne ugovore (1854-1925) i kupoprodajne ugovore (1917-1923) u svezi nekretnina Hrva...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-147-4-2-4 (podserija) | 1930 - 1939 Hrvatski državni arhiv
Iskazi o stanju nastavnika i učenika Savske banovine
Cjelina sadrži obrasce s podacima o mjestu, broju učionica, odjeljenja, nastavnom jeziku, broju stan...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-147-4-2-5 (podserija) | 1932 - 1932 Hrvatski državni arhiv
Iskazi o stanju nastavnika i učenika po kotarevima
Kao jedna cjelina objedinjeni su i podaci o školskim zgradama i učiteljskim stanovima, školskim opći...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-147-5-1-9 (podserija) | 1929 - 1936 Hrvatski državni arhiv
Sokolska društva
Cjelina sadrži odobrenje Ministarstva prosvjete da se školske gimnastičke dvorane stave na raspolaga...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-147-5-1-10 (podserija) | 1931 - 1931 Hrvatski državni arhiv
Srednjoškolske đačke družine
Cjelina sadrži izvještaje o đačkim družinama po kotarevima, s podacima o broju članova i opisom akti...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-147-8-1-3 (podserija) | 1929 - 1934 Hrvatski državni arhiv
Izvještaji o raspodjeli financijskih sredstava za izgradnju i dogradnju škola
Cjelina sadrži izvještaje o izgradnji i dogradnji škola, s podacima o odobrenim radovima iz 1929., i...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-1946-3-2-26 (dosje) Hrvatski državni arhiv
Toponomastika
Podpodserija sadrži fotokopije fotografija/crteža gradova, mjesta, brda i rijeka Hrvatske, te ostali...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-1946-3-2-28 (dosje) | 1956 - 1993 Hrvatski državni arhiv
Znameniti pojedinci i obitelji
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-1946-4-1-3 (dosje) | 1969 - 1978 Hrvatski državni arhiv
Komunistička Jugoslavija između neslaganja inteligencije i prava na Državu Hrvatsku (La Jugoslavia communista fra il dissenso dell'intellighenzia e il diritto di Stato della Croazia), Venecija 1979.
Podpodserija sadrži bilješke na talijanskom jeziku iz periodike; dijelove rukopisa i prijeloma; fusn...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-1946-4-1-4-1 (predmet) Hrvatski državni arhiv
Omotnice s imenima osoba i regestima
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-1946-4-1-4-16 (predmet) Hrvatski državni arhiv
Deplijan
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-1946-4-1-4-18 (predmet) Hrvatski državni arhiv
Tiskani primjerak knjige
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-147-1-1-8 (podserija) | 1926 - 1939 Hrvatski državni arhiv
Okružnice vezane uz personalne poslove i kretanje službenika
Cjelina sadrži spise koji se bave pitanjem postavljanja u službu nastavnika i drugog osoblja zaposle...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-147-4-3-5 (podserija) | 1934 - 1937 Hrvatski državni arhiv
Iskazi o zdravstvenom stanju učenika
Sačuvani su podaci o zdravstvenom stanju učenika srednjih škola, za kotar Zagreb, s podjelom prema š...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-147-5-1-2 (podserija) | 1932 - 1932 Hrvatski državni arhiv
Hrvatski turistički klub Sljeme
Cjelina sadrži molbu za prikazivanje filma „Durmitor“, izvorne oznake VII-162.
12345678910...>>