Nadležni arhiv:
Katalog:
Polje za pretraživanje:
Razdoblje (godine): do

Rezultati pretraživanja Pronađeno 54483 zapisa | Prikaži:  zapisa po stranici 
 
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-32 (fond) | 1945 - 1955 Državni arhiv u Bjelovaru
Narodni odbor kotara Čazma
Arhivski fond sadrži registraturna pomagala (urudžbene zapisnike, kazala), pomoćne knjige (registre,...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-307 (fond) | 1945 - 1968 Državni arhiv u Bjelovaru
Kontrola mjera i dragocjenih metala Bjelovar
Arhivski fond sadrži registraturno pomagalo, pomoćne evidencione knjige različitih provenijencija, o...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-309 (fond) | 1954 - 1955 Državni arhiv u Bjelovaru
Narodni odbor kotara Đurđevac
Arhivski fond sadrži registraturna pomagala različitih stupnjeva povjerljivosti, pomoćne evidencione...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-550 (fond) | 1957 - 1992 Državni arhiv u Bjelovaru
Državni arhiv u Bjelovaru
Arhivski fond sadrži arhivsko gradivo nastalo radom Državnog arhiva u Bjelovaru i njegovog prednika ...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-552 (fond) | 1929 - 1940 Državni arhiv u Bjelovaru
Javni bilježnik Hržić Jakob
Arhivski fond sadrži stručna registraturna pomagala u vidu protestnog registra i registra sudbeno-po...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-684 (fond) | 1878 - 1945 Državni arhiv u Bjelovaru
Djevojačka pučka škola Daruvar
Arhivski fond sadrži dio opće korespodencije sa službenim organima vlasti u vidu okružnica i spisa o...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-1075 (fond) | 1969 - 1990 Državni arhiv u Bjelovaru
Općinska konferencija za društveni položaj žene i porodice Čazma
Arhivski fond sadrži serije opće korespodencije različitih stupnjeva povjerljivosti, sjedničke zapis...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-1077 (fond) | 1974 - 1989 Državni arhiv u Bjelovaru
Konferencija za društveni položaj žene i porodice Đurđevac
Fond sadrži seriju sjedničkih zapisnika Predsjedništva konferencije za društveni položaj žene i poro...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-14 (fond) | 1943 - 1945 Državni arhiv u Bjelovaru
Kotarski narodnooslobodilački odbor Grubišno Polje
Arhivski sadrži registraturna pomagala sudskog odjela i spise sudskog i drugih odjela.
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-1 (fond) | 1772 - 1871 Državni arhiv u Bjelovaru
Vojni komunitet Bjelovar
Gradivo se sastoji od spisa nastalih djelovanjem Vojnog komuniteta Bjelovar i njegovog poglavarstva ...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-37 (fond) | 1945 - Državni arhiv u Bjelovaru
Kotarska komisija za ratnu štetu Bjelovar
Arhivski fond sadrži prijave ratne štete i kartice oštećenika.
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-107 (fond) | 1944 - Državni arhiv u Bjelovaru
Komanda kalničkog područja
Fond sadrži razne spise.
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-109 (fond) | 1901 - 1976 Državni arhiv u Bjelovaru
Gimnazija Bjelovar
Arhivski fond sadrži opću dokumentaciju (obavijesna pomagala, opći spisi, normativni akti, personaln...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-159 (fond) | 1936 - 1945 Državni arhiv u Bjelovaru
Kalnička vinarska zadruga Kalnik
Arhivski fond sadrži opće spise, sjedničke zapisnike organa upravljanja, projektne dokumentacije i f...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-194 (fond) | 1945 - 1955 Državni arhiv u Bjelovaru
Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Garešnica
Arhivski fond sadrži urudžbene zapisnike, pomoćne evidencione knjige o članovima Komiteta, opće spis...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-197 (fond) | 1945 - 1962 Državni arhiv u Bjelovaru
Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Križevci
Arhivski fond sadrži registraturna pomagala (urudžbeni zapisnici, kazala), pomoćne evidencione knjig...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-285 (fond) | 1921 - 1941 Državni arhiv u Bjelovaru
Glazbeno društvo Bjelovar
Arhivski fond sadrži pedagošku evidenciju polaznika škole, pomoćne financijske knjige i razne spise....
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-287 (fond) | 1905 - 1938 Državni arhiv u Bjelovaru
Hrvatski sokol Bjelovar
Arhivski fond sadrži pomoćne evidencione knjige različitih provenijencija, opće spise, zapisnike sje...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAVT-61 (fond) | 1948 - 1970 Državni arhiv u Virovitici
Rudnici lignita "Bilo" Pitomača
Arhivski fond sadrži urudžbene zapisnike i druge pomoćne knjige (matične knjige, glavne knjige, razn...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-193 (fond) | 1945 - 1954 Državni arhiv u Bjelovaru
Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Đurđevac
Arhivski fond sadrži urudžbene zapisnike, opće spise, sjedničke zapisnike organa i tijela Komiteta, ...
12345678910...>>