Nadležni arhiv:
Katalog:
Polje za pretraživanje:
Razdoblje (godine): do

Rezultati pretraživanja Pronađeno 54483 zapisa | Prikaži:  zapisa po stranici 
 
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-308 (fond) | 1946 - 1951 Hrvatski državni arhiv
Planska komisija Narodne Republike Hrvatske
Fond sadrži izvješća i planove proizvodnje, prijedloge planova proizvodnje, dokumentaciju o izvršenj...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-316 (fond) | 1968 - 1977 Hrvatski državni arhiv
Republičko vijeće za prekršaje Socijalističke Republike Hrvatske
Gradivo čine predmeti žalbi na prekršajne odluke nižih prekršajnih sudova s rješenjima Vijeća. Predm...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-324 (fond) | 1948 - 1953 Hrvatski državni arhiv
Ured za informacije Predsjedništva Vlade Narodne Republike Hrvatske
Fond sadrži spise koji pružaju informacije uglavnom o kulturnom i političkom životu Narodne Republik...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-335 (fond) | 1945 - 1950 Hrvatski državni arhiv
Glavna direkcija kemijske industrije Ministarstva industrije Narodne Republike Hrvatske
Gradivo fonda se sastoji od planova o izgradnji različitih pogona kemijske industrije, od planova pr...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-342 (fond) | 1947 - 1949 Hrvatski državni arhiv
Glavna direkcija za ugljen Ministarstva industrije i rudarstva Narodne Republike Hrvatske
Gradivo fonda sadrži spise o imovinsko-pravnim odnosima poduzeća, podatke o radnicima, popise bivših...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-512 (fond) | 1918 - 1951 Hrvatski državni arhiv
Etnografski muzej
Gradivo fonda obuhvaća korespondenciju s pravnim i fizičkim osobama, ponude za predaju eksponata, mo...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-514 (fond) | 1946 - 1948 Hrvatski državni arhiv
Institut za industrijska istraživanja
Sadrži planove, izvješća, analize, korespondenciju sa suradnicima Instituta, statistiku, mišljenja i...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-532 (fond) | 1901 - 1965 Hrvatski državni arhiv
Hrvatska poljodjelska banka d.d.
Sačuvani su zapisnici upravnih tijela, poslovna izvješća s bilancama, skupna izvješća novčarskih zav...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-534 (fond) | 1897 - 1965 Hrvatski državni arhiv
Hrvatska sveopća kreditna banka d.d.
Ukupno gradivo čine spisi, knjige, kartice, bankovne knjige, evidencije dioničara i dionica, dokumen...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-576 (fond) | 1893 - 1948 Hrvatski državni arhiv
Obrtna udruga za štednju i predujam
Gradivo čine zapisnici sjednica upravnih tijela, poslovne bankovne knjige, bilance, mjenice, sudski ...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-502 (fond) | 1877 - 1946 Hrvatski državni arhiv
Filozofski fakultet u Zagrebu. Ispitna komisija za polaganje stručnih ispita za zvanje profesora srednjih škola
Fond se sastoji od dopisivanja u vezi rada Komisije iz razdoblja 1882-1946 te nešto prijavnica, najv...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-539 (fond) | 1906 - 1956 Hrvatski državni arhiv
Prva hrvatska obrtna banka d.d.
Gradivo čini dokumentacija o osnivanju i likvidaciji banke, dokumentacija Glavne skupštine, Ravnatel...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-568 (fond) | 1923 - 1965 Hrvatski državni arhiv
Gospodarska štedionica d.d.
Gradivo čine knjige dioničara, dnevnici, blagajničke knjige, knjige pologa, zapisnici sjednica uprav...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-582 (fond) | 1927 - 1949 Hrvatski državni arhiv
Savez napretkovih zadruga Sarajevo. Podružnica Zagreb
Knjige fonda čine zapisnici sjednica Upravnog odbora, matice zadrugara, knjige zajmova na police, kn...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-585 (fond) | 1899 - 1944 Hrvatski državni arhiv
Der Anker. Sveopće osiguravajuće d.d. Beč. Ravnateljstvo za Kraljevinu Jugoslaviju Beograd. Filijalna direkcija Zagreb
Fond sadrži dosjee osiguranika prema različitim uvjetima sklapanja životnog osiguranja te dosjee za ...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-586 (fond) | 1918 - 1945 Hrvatski državni arhiv
"Dunav" osiguravajuće d.d.
Fond najvećim dijelom čine police osiguranja, dosjei osiguranika raznih vrsta osiguranja, od osobnog...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-314 (fond) | 1948 - 1953 Hrvatski državni arhiv
Sekretarijat za personalnu službu pri Vladi Narodne Republike Hrvatske
Gradivo fonda čine spisi personalne tematike a odnose se na službenike različitih hrvatskih republič...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-328 (fond) | 1946 - 1952 Hrvatski državni arhiv
Glavna direkcija drvne industrije za sjeverni bazen Ministarstva drvne industrije Narodne Republike Hrvatske
U fondu se nalazi spisi vezani uz rad raznih poduzeća u nadležnosti Direkcije, personalije djelatnik...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-330 (fond) | 1947 - 1950 Hrvatski državni arhiv
Glavna direkcija grafičke industrije Ministarstva industrije i rudarstva Narodne Republike Hrvatske
Gradivo fonda pretežno čine spisi koji se odnose na poslovanja te prijenos/ustupanje/izdvajanje osno...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-345 (fond) | 1946 - 1947 Hrvatski državni arhiv
Direkcija za morsko ribarstvo Narodne Republike Hrvatske
Gradivo sadrži dokumentaciju o organizaciji trgovine ribom i ribarskim materijalom, o plasmanu ribe ...
12345678910...>>