Nadležni arhiv:
Katalog:
Polje za pretraživanje:
Razdoblje (godine): do

Rezultati pretraživanja Pronađeno 54426 zapisa | Prikaži:  zapisa po stranici 
 
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAST-180 (zbirka) | 1434 - 1905 Državni arhiv u Splitu
Zbirka oporuka
Zbirka sadrži oporuke od 1434. do 1905. godine, sa teritorija splitske općine i šireg područja na ko...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAST-182 (fond) | 1651 - 1835 Državni arhiv u Splitu
Poljički spomenici
Fond sadrži samo dvije isprave velikog kneza, ostalo su oporuke, presude dobrih ljudi i kupoprodajni...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAST-258 (fond) | 1956 - 1992 Državni arhiv u Splitu
Muzej narodne revolucije Split
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAST-281 (fond) | 1960 - 1962 Državni arhiv u Splitu
Poljoprivredno-šumarska komora kotara Split
Fond se sastoji od završnog računa komore, knjige inventara i financijskih kartica.
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAZD-2 (fond) | 16. stoljeće - 1797 Državni arhiv u Zadru
Mletački dragoman
Fond sadrži izvješća o pograničnim sukobima, o trgovini između Mletačke Republike i susjednih zemalj...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAVŽ-1058 (fond) | 1949 - 1953 Državni arhiv u Varaždinu
Seljačka radna zadruga "Novak Pavao" Luka Komarnica
Fond se sastoji od spisa i knjiga nastalih djelatnošću SRZ-a „Novak Pavao“ Luka Komarnica u razdoblj...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAZD-51 (fond) | 1797 - 1816 Državni arhiv u Zadru
Bilježnici Knina
Gradivo bilježnika Marcantuna de Leva koje sadrži klasične bilježničke spise: razne vrste ugovora i ...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAZD-64 (fond) | 1806 - 1810 Državni arhiv u Zadru
Fiskalni savjetnik
Radom fiskalnoga savjeta nastali su spisi desetine, carina, raznih taksa, uvođenja u posjed, privile...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAZD-66 (fond) | 1807 - 1810 Državni arhiv u Zadru
Centralni inspektor za šume i rude Dalmacije
Ovo gradivo odnosi se na vrijeme pripadnosti Dalmacije Kraljevstvu Italije. Spisi šumske inspekcije ...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAZD-81 (fond) | 1807 - 1810 Državni arhiv u Zadru
Kraljevska delegacija Vlade Zadar
Spise uglavnom čine različite zamolbe, žalbe, uputstva, okružnice, financijska dokumentacija, koresp...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAZD-83 (fond) | 1807 - 1811 Državni arhiv u Zadru
Kraljevska poddelegacija Vlade u Kninu
Gradivo fonda Kraljevske poddelegacije Knin odnosi se isključivo na upravu, jer je poddelegacija bil...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAST-475 (fond) | 1944 - 1945 Državni arhiv u Splitu
Jedinstvena narodnooslobodilačka fronta za Dalmaciju
Fond sadrži dopise Oblasnog odbora JNOF-a za Dalmaciju, podređenim okružnim, kotarskim i općinskim o...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAST-504 (zbirka) | 1943 - 1945 Državni arhiv u Splitu
Gradivo o djelovanju pomoraca izvan Hrvatske
Rezolucije Kluba pomoraca Jugoslavije u New Yorku od 15. II i 8.IX 1944. godine; odluke posada brodo...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAZD-9 (fond) | 1589 - 1797 Državni arhiv u Zadru
Općina Brač
Spisi bračkih knezova i Velikog i Malog sudbenog dvora (oporuke, privatno pravni odnosi, kupoprodajn...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAZG-69 (fond) | 1945 - 1950 Državni arhiv u Zagrebu
Mjesni narodni odbor Čulinečka Dubrava
Fond sadrži urudžbene zapisnike općih spisa od 1947. do 1950., popis i evidenciju prijavljenih osoba...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAZG-70 (fond) | 1945 - 1950 Državni arhiv u Zagrebu
Mjesni narodni odbor Gaj
Gradivo Mjesnog narodnog odbora Gaj manje je vrijednosti, a može poslužiti kao pregled razvoja lokal...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAZG-89 (fond) | 1854 - 1918 Državni arhiv u Zagrebu
Kraljevski kotarski sud Sveti Ivan Zelina
Fond Kraljevski Kotarski sud Sveti Ivan Zelina sadrži dvije serije, građanskih i zemljišno-knjižnih ...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAZG-104 (fond) | 1941 - 1945 Državni arhiv u Zagrebu
Dominikanska klasična gimnazija
Arhivski fond sadrži registraturna pomagala, spise, dokumentaciju o radu ustanove i dokumentaciju o ...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAZG-107 (fond) | 1944 - 1945 Državni arhiv u Zagrebu
Niža realna gimnazija u Čazmi
Arhivski fond sadrži registraturna pomagala, spise, dokumentaciju o radu ustanove, dokumentaciju o u...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAZD-65 (fond) | 1806 - 1813 Državni arhiv u Zadru
Centralna blagajna u Zadru
Gradivo se odnosi na razdoblje pripadnosti Dalmacije Kraljevstvu Ilirije (do listopada 1809) i u vrj...
12345678910...>>