Nadležni arhiv:
Katalog:
Polje za pretraživanje:
Razdoblje (godine): do

Rezultati pretraživanja Pronađeno 54426 zapisa | Prikaži:  zapisa po stranici 
 
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-1 (fond) | 1772 - 1871 Državni arhiv u Bjelovaru
Vojni komunitet Bjelovar
Gradivo se sastoji od spisa nastalih djelovanjem Vojnog komuniteta Bjelovar i njegovog poglavarstva ...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-37 (fond) | 1945 - Državni arhiv u Bjelovaru
Kotarska komisija za ratnu štetu Bjelovar
Arhivski fond sadrži prijave ratne štete i kartice oštećenika.
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-107 (fond) | 1944 - Državni arhiv u Bjelovaru
Komanda kalničkog područja
Fond sadrži razne spise.
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-109 (fond) | 1901 - 1976 Državni arhiv u Bjelovaru
Gimnazija Bjelovar
Arhivski fond sadrži opću dokumentaciju (obavijesna pomagala, opći spisi, normativni akti, personaln...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-159 (fond) | 1936 - 1945 Državni arhiv u Bjelovaru
Kalnička vinarska zadruga Kalnik
Arhivski fond sadrži opće spise, sjedničke zapisnike organa upravljanja, projektne dokumentacije i f...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-194 (fond) | 1945 - 1955 Državni arhiv u Bjelovaru
Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Garešnica
Arhivski fond sadrži urudžbene zapisnike, pomoćne evidencione knjige o članovima Komiteta, opće spis...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-197 (fond) | 1945 - 1962 Državni arhiv u Bjelovaru
Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Križevci
Arhivski fond sadrži registraturna pomagala (urudžbeni zapisnici, kazala), pomoćne evidencione knjig...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-285 (fond) | 1921 - 1941 Državni arhiv u Bjelovaru
Glazbeno društvo Bjelovar
Arhivski fond sadrži pedagošku evidenciju polaznika škole, pomoćne financijske knjige i razne spise....
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-287 (fond) | 1905 - 1938 Državni arhiv u Bjelovaru
Hrvatski sokol Bjelovar
Arhivski fond sadrži pomoćne evidencione knjige različitih provenijencija, opće spise, zapisnike sje...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-33 (fond) | 1945 - 1962 Državni arhiv u Bjelovaru
Narodni odbor kotara Daruvar
Arhivski fond sadrži registraturna pomagala (urudžbeni zapisnici, kazala) i druge pomoćne knjige (re...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAVT-61 (fond) | 1948 - 1970 Državni arhiv u Virovitici
Rudnici lignita "Bilo" Pitomača
Arhivski fond sadrži urudžbene zapisnike i druge pomoćne knjige (matične knjige, glavne knjige, razn...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-193 (fond) | 1945 - 1954 Državni arhiv u Bjelovaru
Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Đurđevac
Arhivski fond sadrži urudžbene zapisnike, opće spise, sjedničke zapisnike organa i tijela Komiteta, ...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-326 (fond) | 1918 - 1976 Državni arhiv u Bjelovaru
Gimnazija Daruvar
Arhivski fond sadrži opću, pedagošku i financijsku dokumentaciju.
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-369 (fond) | 1976 - 1990 Državni arhiv u Bjelovaru
Društveni pravobranilac samoupravljanja općine Đurđevac
Arhivski fond sadrži seriju knjiga u kojoj se nalaze osnovna registraturna pomagala različitih stupn...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-444 (fond) | 1945 - 1953 Državni arhiv u Bjelovaru
"Bjelovarska prehrambena industrija" Bjelovar
Arhivski fond sadrži urudžbeni zapisnik, evidencije o zaposlenicima, opće spise i zapisnike organa i...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-551 (fond) | 1920 - 1940 Državni arhiv u Bjelovaru
Javni bilježnik Kvaternik Dražen
Fond sadrži stručna obavijesna pomagala u vidu repertorija, protestnog registra i registra o ovjerav...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-576 (fond) | 1924 - 1943 Državni arhiv u Bjelovaru
Dobrovoljno vatrogasno društvo Bjelovar
Arhivski fond sadrži sjedničke zapisnike upravnih organa DVD-a kao što su zapisnici skupština i odbo...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-651 (fond) | 1960 - 1965 Državni arhiv u Bjelovaru
Poduzeće za mehanizaciju i snabdijevanje poljoprivrede "Agroservis" Bjelovar
Arhivski fond sadrži registraturna pomagala i spise nastale radom upravnih, računovodstvenih i tehni...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-669 (fond) | 1945 - 1946 Državni arhiv u Bjelovaru
Okružna uprava narodnih dobara Bjelovar
Arhivski fond sadrži pomoćne evidencije u vidu knjiga imovine koja je postala državno vlasništvo i k...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-1125 (fond) | 1891 - 1913 Državni arhiv u Bjelovaru
Kotarska oblast Garešnica
Arhivski fond je jako fragmentaran i sadrži samo elaborat izgradnje ceste Garešnica - Berek.
12345678910...>>