Nadležni arhiv:
Katalog:
Polje za pretraživanje:
Razdoblje (godine): do

Rezultati pretraživanja Pronađeno 54483 zapisa | Prikaži:  zapisa po stranici 
 
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-180 (fond) | 1928 - 1934 Hrvatski državni arhiv
Okružni inspektorat Osijek
Fond sadrži izvještaje o sastavljanju izbornih lista, o stanju na granici s Mađarskom, spise o osniv...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-187 (fond) | 1929 - 1941 Hrvatski državni arhiv
Komasacijsko povjerenstvo prvog stupnja i komasacijsko kao razgodbeno povjerenstvo prvog stupnja u Zagrebu
Spisi se odnose na komasacijsko-razgodbeno-diobene postupke po zemljišnim zajednicama, a sadrže i po...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-203 (fond) | 1923 - 1940 Hrvatski državni arhiv
Općinska uprava Cvetković
Spisi čine jedinstvenu cjelinu za razdoblje 1923-1940, a između ostalog sadrže predmete u vezi poduz...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-471 (fond) | 1859 - 1873 Hrvatski državni arhiv
Dvadesetdruga graničarska divizija
Najveći dio sačuvanog gradiva čine registraturne knjige, odnosno urudžbeni zapisnici i kazala, koji ...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-473 (fond) | 1871 - 1900 Hrvatski državni arhiv
Tridesetšesta pješačka divizija
Sačuvano gradivo sadrži zapise o imenovanjima i premještajima divizijskih časnika, zapise o planovim...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-490 (fond) | 1942 - 1944 Hrvatski državni arhiv
Zapovjedništvo oružničkih poljoprivrednih straža Nezavisne Države Hrvatske
Gradivo sadrži iskaze o opskrbi postrojbi i računovodstvenu dokumentaciju.
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-492 (fond) | 1941 - 1945 Hrvatski državni arhiv
Domobransko popunidbeno zapovjedništvo Bjelovar
Gradivo sadrži naredbe Ministarstva oružanih snaga NDH, njegove dopise i obavijesti o ustroju samog ...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-512 (fond) | 1918 - 1951 Hrvatski državni arhiv
Etnografski muzej
Gradivo fonda obuhvaća korespondenciju s pravnim i fizičkim osobama, ponude za predaju eksponata, mo...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-286 (fond) | 1947 - 1950 Hrvatski državni arhiv
Ministarstvo komunalnih poslova Narodne Republike Hrvatske
U gradivu se nalaze podaci o poslijeratnoj izgradnji komunalne infrastrukture, komunalnih poduzeća, ...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-287 (fond) | 1945 - 1951 Hrvatski državni arhiv
Ministarstvo narodnog zdravlja Narodne Republike Hrvatske
Fond sadrži okružnice, uputstva s područja zdravstva, izvješća zdravstvenih ustanova u nadležnosti M...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-301 (fond) | 1952 - 1965 Hrvatski državni arhiv
Državni sekretarijat za poslove opće uprave i budžet Narodne Republike Hrvatske
Gradivo se sastoji od različitih okružnica, zapisnika o popisu i procjeni osnovnih sredstava, spisa ...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-304 (fond) | 1945 - 1950 Hrvatski državni arhiv
Komisija za preuzimanje konfiscirane imovine novčanih zavoda pri Ministarstvu financija Narodne Republike Hrvatske
Gradivo fonda se sastoji od povjerljivih spisa, okružnica, spisa novčanih zavoda, spisa centralnih o...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-305 (fond) | 1945 - 1947 Hrvatski državni arhiv
Zemaljska komisija za ratnu štetu
Fond sadrži priloge o restituciji i potraživanju robe od Njemačke, Čehoslovačke, Italije, Austrije i...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-812 (fond) | 1839 - 1924 Hrvatski državni arhiv
Pilar Đuro i Martin
Gradivo fonda sadrži rukopisne bilješke Đure Pilara, materijale vezane za njegov stručni rad (sveuči...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-827 (fond) | 1924 - 1956 Hrvatski državni arhiv
Širola Božidar
Gradivo fonda sadrži rukopisna, tiskana i šapirografirana glazbena djela B. Širole (opere, operete, ...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-829 (fond) | 1919 - 1967 Hrvatski državni arhiv
Škorić Dragomir
Gradivo fonda sadrži biografske podatke o životu i političkom djelovanju D. Škorića; rukopisne tekst...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-842 (fond) | 1847 - 1916 Hrvatski državni arhiv
Obitelj Barac
Fond čini 12 komada od kojih je osam vezano za članove obitelji Barac: dvije fotografije i šest osmr...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-844 (zbirka) | 1359 - 1764 Hrvatski državni arhiv
Zbirka Martina Bešenića
Fond čini 20 spisa vezanih za područje sjeverne Hrvatske (Zagreb, Križevci, Veliki Kalnik). U njima ...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-846 (fond) | 1782 - 1904 Hrvatski državni arhiv
Obitelj Bujanović
Gradivo fonda se sastoji od spisa vezanih uz plemićki položaj (grbovnica iz 1783.), spisa vezanih uz...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-814 (fond) | 1906 - 1971 Hrvatski državni arhiv
Požgaj Zvonimir
Gradivo fonda sadrži osobne dokumente Z. Požgaja (krsni listovi, školske svjedodžbe, diplome, ovlašt...
12345678910...>>