Nadležni arhiv:
Katalog:
Polje za pretraživanje:
Razdoblje (godine): do

Rezultati pretraživanja Pronađeno 54483 zapisa | Prikaži:  zapisa po stranici 
 
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-194 (fond) | 1945 - 1955 Državni arhiv u Bjelovaru
Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Garešnica
Arhivski fond sadrži urudžbene zapisnike, pomoćne evidencione knjige o članovima Komiteta, opće spis...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-197 (fond) | 1945 - 1962 Državni arhiv u Bjelovaru
Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Križevci
Arhivski fond sadrži registraturna pomagala (urudžbeni zapisnici, kazala), pomoćne evidencione knjig...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-285 (fond) | 1921 - 1941 Državni arhiv u Bjelovaru
Glazbeno društvo Bjelovar
Arhivski fond sadrži pedagošku evidenciju polaznika škole, pomoćne financijske knjige i razne spise....
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-287 (fond) | 1905 - 1938 Državni arhiv u Bjelovaru
Hrvatski sokol Bjelovar
Arhivski fond sadrži pomoćne evidencione knjige različitih provenijencija, opće spise, zapisnike sje...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-338 (fond) | 1963 - 1964 Državni arhiv u Bjelovaru
Bjelovarsko trgovačko poduzeće Bjelovar
Arhivski fond se sastoji od jedne matične knjige zaposlenika poduzeća i financijske dokumentacije.
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-389 (fond) | 1883 - 1941 Državni arhiv u Bjelovaru
Ured imovne općine đurđevačke
Arhivski fond sadrži serije knjiga i spisa u vidu likvidacionih knjiga, katastarskih posjedovnih lis...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-506 (fond) | 1962 - 1975 Državni arhiv u Bjelovaru
Komunalni zavod za socijalno osiguranje Bjelovar
Arhivski fond se sastoji od serija i njihovih podserija koje su ustrojene u skladu sa unutrašnjom or...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-706 (fond) | 1971 - 2001 Državni arhiv u Bjelovaru
"Česma interijeri" dioničko društvo za proizvodnju piljene građe i namještaja Čazma
Arhivski fond sadrži gradivo podfondova Drvnog kombinata "Brestovac" Garešnica, OOUR Pilana Čazma, D...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-938 (fond) | 1954 - 1962 Državni arhiv u Bjelovaru
Trgovinsko poduzeće "Granap" Bjelovar
Arhivski fond sadrži osnovna obavijesna pomagala u vidu urudžbenih spisa i pomoćnih knjiga u vidu ma...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-1421-1-2-276-2 (predmet) | 1867 - 1868 Hrvatski državni arhiv
Upisnici čestica
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-1421-1-2-276-2-6 (predmet) | 1868 - 1868 Hrvatski državni arhiv
Upisnik zemljišnih čestica šumskog revira Rutinja
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-1421-1-2-276-2-8 (komad - Tekstualni zapisi) | 1868 - 1868 Hrvatski državni arhiv
Upisnik zemljišnih čestica šumskog revira Jalševačka
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-1421-1-2-317-5 (predmet) | 1912 - 1912 Hrvatski državni arhiv
Poljski prednacrti
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-1421-1-2-318-1 (predmet) | 1867 - 1907 Hrvatski državni arhiv
Zapisnici omeđivanja
Sadrži prethodni i konačni zapisnik omeđivanja k.o. i konačni zapisnik omeđivanja šumskog revira Rep...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-1421-1-2-318-2-4 (komad - Tekstualni zapisi) | 1868 - 1869 Hrvatski državni arhiv
Upisnik zemljišnih čestica šumskog revira Repaš
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-1421-1-2-318-4 (predmet) | 1868 - 1912 Hrvatski državni arhiv
Popis površina po kulturama
Sadrži popis površina po kulturama šumskog revira Repaš.
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-1421-1-2-318-6 (predmet) | 1907 - 1907 Hrvatski državni arhiv
Poljski prednacrti
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-1421-1-2-61-3 (predmet) | 1867 - 1868 Hrvatski državni arhiv
Zapisnici računanja površina
Kontrolno računanje površina k.o. i zapisnik i kontrolno računanje šumskih revira Drlješ i Straženic...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-1421-1-2-61-4 (predmet) | 1867 - 1901 Hrvatski državni arhiv
Katastarski planovi
ARHIVSKO GRADIVO - HR-ASH-2-3 (serija) | - 20. stoljeće Arhiv Srba u Hrvatskoj
Ervin Peratoner, publicist i povjesničar umjetnosti
U seriji se nalaze dokumenti vezani za život i rad Ervina Peratonera, njegova prepiska, dopisi, knji...
12345678910...>>