Nadležni arhiv:
Katalog:
Polje za pretraživanje:
Razdoblje (godine): do

Rezultati pretraživanja Pronađeno 54426 zapisa | Prikaži:  zapisa po stranici 
 
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DASB-238-7-3 (podserija) | 1945 - 1963 Državni arhiv u Slavonskom Brodu
Planovi proizvodnje
Planovi proizvodnje (operativni planovi; društveni planovi), proizvodni program, program rada za 196...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DASB-238-12-7 (podserija) | 1946 - 1962 Državni arhiv u Slavonskom Brodu
Popisi zaposlenika
Popis zaposlenika sa podacima (ime i prezime, staž, kvalifikacija, podaci o OD i sl.). Popis, rješen...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DASB-238-12-8 (podserija) | 1946 - 1961 Državni arhiv u Slavonskom Brodu
Ostala personalna dokumentacija
Mjesečni izvještaji o stanju zaposlenika i namještenika; Rješenje inspekcije rada i sl. Radne knjiži...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DASB-257-2 (serija) | 1957 - 1967 Državni arhiv u Slavonskom Brodu
Normativni akti
Pravila Vodne zajednice, Statut, Pravilnik o raspodjeli osobnih dohodaka radnika iz 1964, Pravilnik ...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DASB-357-3 (serija) | 1895 - 1973 Državni arhiv u Slavonskom Brodu
Dokumentacija u vezi željezničke pruge
Očevidnik o nastalim štetama za vrijeme II svj. rata (1942.–1945.g.); Kopija katastarskog plana želj...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DASB-238-7-4 (podserija) | 1945 - 1963 Državni arhiv u Slavonskom Brodu
Izvještaji
Izvještaji u vezi proizvodnog programa.
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DASB-238-12-2 (podserija) | 1946 - 1954 Državni arhiv u Slavonskom Brodu
Evidencija zaposlenika
Evidencija zaposlenika, evidencija ukupnog broja radnih sati, godišnjih odmora, bolovanja, evidencij...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DASB-238-12-6 (podserija) | 1952 - 1962 Državni arhiv u Slavonskom Brodu
Rješenja
Rješenja složena abecedno, prijedlog o osobnom dohotku za novoprimljenog radnika - Prijedlog tarifne...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DASB-238-13-3 (podserija) | 1957 - 1957 Državni arhiv u Slavonskom Brodu
Dnevnik banke
Dnevnik banke.
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DASB-257-4 (serija) | 1956 - 1967 Državni arhiv u Slavonskom Brodu
Poslovna dokumentacija
Odluke 1962-1967, Nesreće na poslu 1956-1964, Prijavni listovi - Iskaz stalno espropisanih zemljišta...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DASB-257-6 (serija) | 1957 - 1967 Državni arhiv u Slavonskom Brodu
Spisi po urudžbenom zapisniku
Djelovodnici, urudžbeni zapisnici, indeksi, kazala, registri i opći spisi.
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DASB-357-2 (serija) | 1922 - 1939 Državni arhiv u Slavonskom Brodu
Proširenje željezničke stanice u Brodu n/S
Nacrti, predračun i izvještaji o proširenju željezničke stanice u Brodu n/S.
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DASB-20-5 (serija) | 1952 - 1955 Državni arhiv u Slavonskom Brodu
Savjet za komunalne i stambene poslove
Građevinsko–tehnička dokumentacija, razno.
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DASB-24-4 (serija) | 1977 - 1980 Državni arhiv u Slavonskom Brodu
Dokumenti o investicijama u objekte usmjerenog obrazovanja
Dokumenti o investicijama u objekte usmjerenog obrazovanja: Školski poljoprivredno–prehrambeni centa...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DARI-1089 (fond) | 1962 - 1962 Državni arhiv u Rijeci
Narodni odbor kotara Pula
1. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u organima uprave Narodnog odbora kotara Pula 1962.;BR>...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-1421-1-2-293-3 (predmet) | 1869 - 1869 Hrvatski državni arhiv
Zapisnik računanja površina
Kontrolno računanje površina.
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-1421-1-2-280-4 (predmet) | 1867 - 1867 Hrvatski državni arhiv
Katastarski planovi
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-1421-1-2-294-2-5 (komad - Tekstualni zapisi) | 1867 - 1867 Hrvatski državni arhiv
Upisnik zemljišnih čestica šumskog revira Šegovina i Javori
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-1421-1-2-295-2-3 (komad - Tekstualni zapisi) | 1871 - 1871 Hrvatski državni arhiv
Upisnik zemljišnih čestica šumskog revira Jasenova
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-1421-1-2-296-2-3 (komad - Tekstualni zapisi) | 1867 - 1867 Hrvatski državni arhiv
Upisnik zemljišnih čestica šumskog revira Malo brdo
12345678910...>>