Nadležni arhiv:
Katalog:
Polje za pretraživanje:
Razdoblje (godine): do

Rezultati pretraživanja Pronađeno 54426 zapisa | Prikaži:  zapisa po stranici 
 
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAOS-255-2 (serija) | 1951 - 1961 Državni arhiv u Osijeku
Normativni akti
Serija normativnih akata obuhvaća statute i pravilnike fragmentarno u razdoblju od 1951. do 1961. go...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAOS-255-6 (serija) | 1925 - 1962 Državni arhiv u Osijeku
Evidencije obrta
Serija evidencije obrta obuhvaća samo dvije knjige očevidnika odjava tjeranja obrta koje se odnose z...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAOS-1824-1 (serija) | 1948 - 1960 Državni arhiv u Osijeku
Razredni imenici
Serija, odnosno cijeli fond se sastoji od samo jedne knjige Glavnog imenika za razdoblje od 1948-196...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-HDA-903-2-1-1-2 (komad - Grafički list) | - 1875 Hrvatski državni arhiv
Bakar. Zaljev
Prikaz donosi pogled na Bakar i Bakarsku uvalu sa stražnje strane. Sredinu i lijevu stranu donjeg di...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAOS-1830-1 (podfond) | 1881 - 1916 Državni arhiv u Osijeku
Osnovna škola u Kneževim Vinogradima - reformatorske konfesije
Krajem 19. i početkom 20. stoljeća Kneževi Vinogradi pripadaju Kraljevini Ugarskoj. Iz sačuvanog gra...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAOS-1830-5 (podfond) | 1941 - 1944 Državni arhiv u Osijeku
Mađarska kraljevska osnovna narodna škola
U travnju 1941. godine dolazi do raspada Kraljevine Jugoslavije te Kneževi Vinogradi ponovno pripada...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAOS-1831-2 (podfond) | 1918 - 1945 Državni arhiv u Osijeku
Državna osnovna škola u Karancu
Nova država Kraljevina SHS s Ugarskom je potpisala mirovni ugovor u lipnju 1920. godine u Trianonu p...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAVŽ-SCKR-737 (fond) | 1947 - 1962 Sabirni arhivski centar Krapina
Škola učenika u privredi pri poduzećima Zagorka i Partizan Bedekovčina
Sadržaj fonda čini evidencija uredskog poslovanja i dio spisa (poslovni zapisnik tajništva 1948-1951...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAVŽ-SCKR-738 (fond) | 1948 - 1961 Sabirni arhivski centar Krapina
Škola učenika u privredi Zlatar
Sadržaj gradiva fonda čine evidencije (urudžbeni zapisnici) i spisi uredskog poslovanja tajništva, z...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAVŽ-SCKR-1014 (fond) | 1929 - 1940 Sabirni arhivski centar Krapina
Državna građanska škola u Krapini
U sadržaju gradiva fonda su zapisnici sa sjednica Nastavničkog savjeta Državne male realne gimnazije...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAVŽ-SCKR-349 (fond) | 1889 - 1945 Sabirni arhivski centar Krapina
Pučka škola Tuhelj
Fond sadrži glavne imenike (matice), upisnike učenika, razredne imenike i ispitna izvješća.
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAVŽ-SCKR-315 (fond) | 1952 - 1976 Sabirni arhivski centar Krapina
Dom zdravlja Krapina
Fond sadrži zapisnike sa sjednica Upravnog odbora, Stručnog kolegija, savjeta i komisija, urudžbene ...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAVŽ-SCKR-352 (fond) | 1950 - 1962 Sabirni arhivski centar Krapina
Zanatska komora kotara Krapina
Sadržaj fonda čine zapisnici sa sjednica Upravnog odbora i Savjeta zanatlija, zapisnici o praktičnom...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAVŽ-SCKR-948 (fond) | 1944 - 1945 Sabirni arhivski centar Krapina
Učiteljska škola Krapina
Fond sadrži urudžbeni zapisnik i spise, prijavnice, potvrde i porezna uvjerenja za upis, spise prije...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAVŽ-SCKR-265 (fond) | 1912 - 1946 Sabirni arhivski centar Krapina
Ženska stručna škola Krapina
Fond sadrži evidencije uredskog poslovanja (poslovne zapisnike) i spise uz te evidencije, isplatne l...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAVŽ-SCKR-206 (fond) | 1852 - 1933 Sabirni arhivski centar Krapina
Pučka škola Komor
Sadržaj fonda čine zapisnici sa sjednica Mjesnog školskog odbora Donja Bedekovčina, urudžbeni i posl...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAVŽ-SCKR-575 (fond) | 1945 - 1968 Sabirni arhivski centar Krapina
Osnovna škola Mirkovec
Fond sadrži glavni imenik (maticu) od školske godine 1945/46-1960/61., evidencije (urudžbene zapisni...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAVŽ-SCKR-310 (fond) | 1945 - 1951 Sabirni arhivski centar Krapina
Đački dom Klanjec
Sačuvani su urudžbeni zapisnici i spisi uredskog poslovanja Doma. Fragmentarno su sačuvani personaln...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAVŽ-SCKR-820 (fond) | 1946 - 1948 Sabirni arhivski centar Krapina
Kotarska nabavno-prodajna zadruga Krapina
Fond sadrži evidencije uredskog poslovanja (urudžbene zapisnike), imenike zadrugara i evidencije vje...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAVŽ-SCKR-319 (fond) | 1886 - 1919 Sabirni arhivski centar Krapina
Prva zagorska štedionica d.d. u Krapini
Fond sadrži zapisnik Ravnateljskog vijeća, evidencije prihoda i rashoda, vrijednosnih papira, glavnu...
12345678910...>>