Nadležni arhiv:
Katalog:
Polje za pretraživanje:
Razdoblje (godine): do

Rezultati pretraživanja Pronađeno 54174 zapisa | Prikaži:  zapisa po stranici 
 
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAZD-270 (fond) | 1960 - 1962 Državni arhiv u Zadru
Poljoprivredno-šumarska komora Zadar
Gradivo je izvor za lokalnu povijest gospodarstva, posebno poljoprivrede. U gradivu su sačuvani zapi...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAZD-275 (fond) | 1945 - 1946 Državni arhiv u Zadru
Trgovačko poduzeće "Glavnoprod" Zagreb, podružnica Zadar
Gradivo ovog fonda daje uvid u organizaciju trgovačke mreže na području tadašnje NRH neposredno nako...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DADU-50 (fond) | 1360 - 1808 Državni arhiv u Dubrovniku
Blago djelo
U fondu se nalaze zapisi o djelovanju institucije Opera pia (Blago djelo) koja je bila zbor višenamj...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DADU-52 (fond) | 1527 - 1808 Državni arhiv u Dubrovniku
Zdravstveni ured u Dubrovniku
U fondu su sačuvani zapisi koji su nastali djelovanjem Zdravstvenog ureda, koje je vrlo često imalo ...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DARI-63 (fond) | 1924 - 1945 Državni arhiv u Rijeci
Nacionalna ustanova za skrb i pomoć ratnim invalidima
Fond se sastoji gotovo isključivo od dosjea civilnih i vojnih ratnih invalida Prvog i Drugog svjetsk...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DASB-124 (fond) | 1890 - 1961 Državni arhiv u Slavonskom Brodu
Osnovna škola Gornja Bebrina
Fond ove osnovne škole se sastoji od pedagoške dokumentacije: imenika, popisa školskih sposobnjaka t...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAZD-18 (fond) | 1312 - 1797 Državni arhiv u Zadru
Općina Trogir
Fond se sastoji od Sudskih spisa (1312-19. st.), Oporuka (1370-1803), Bilježničkih spisa (1326-1684)...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAZD-20 (fond) | 1518 - 1797 Državni arhiv u Zadru
Općina Zadar. Knez Zadra
Fond se sastoji od spisa knezova, oporuka kancelarije zadarskih knezova, registra dražbi fiskalnih p...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAZD-27 (fond) | 1689 - 1821 Državni arhiv u Zadru
Bilježnici Paga
Spisi sadrže: građanske i kaznene parnice, punomoći, sudske pozive. Bilježnici su sastavljali isprav...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAZD-29 (fond) | 1725 - 1797 Državni arhiv u Zadru
Bilježnici Skradina
Spisi sadrže dokumente koji se odnose na: privatno pravne poslove, oporuke, kupoprodajne ugovore, pu...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAST-528 (fond) | 1963 - 1990 Državni arhiv u Splitu
Skupština općine Sinj
Fond sadrži: Upisnike ovjera za tuzemstvo 1974-1995, spisi uz blok ovjera pohranjeni u „herbare" 198...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAVŽ-165 (fond) | 1948 - 1952 Državni arhiv u Varaždinu
Mjesni narodni odbor Maruševec
Fond MNO Maruševec sadrži zapisnike zborova birača, nekoliko listova sačuvanih općih spisa, dva regi...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAVŽ-177 (fond) | 1945 - 1952 Državni arhiv u Varaždinu
Mjesni narodni odbor Podvorec
Gradivo fonda čine opći spisi, listovi gospodarstva i zapisnici izdatih marvinskih putnica. Opći spi...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAVŽ-193 (fond) | 1946 - 1952 Državni arhiv u Varaždinu
Mjesni narodni odbor Slokovec
Fond se sastoji od zapisnika sjednica MNO Slokovec i općih spisa s urudžbenim zapisnicima. Opći spis...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DARI-255 (fond) | 1547 - 1887 Državni arhiv u Rijeci
Obitelj Dell'Argento
U fondu su kronološkim redom pohranjeni spisi mnogih članova obitelji u razdoblju 1547-1887, naročit...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DARI-312 (fond) | 1947 - 1952 Državni arhiv u Rijeci
Mjesni narodni odbor Dobrinj
Fond sadrži urudžbene zapisnike te povjerljive i opće (obične) spise. Među povjerljivim spisima najv...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DARI-319 (fond) | 1945 - 1948 Državni arhiv u Rijeci
Kotarski narodni odbor Opatija
Najveći dio gradiva čini opća dokumentacija. Sačuvana je necjelovita povjerljiva dokumentacija (cjel...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DARI-435 (fond) | 1945 - 1952 Državni arhiv u Rijeci
Mjesni narodni odbor Poljica
Gradivo je relativno potpuno. Sačuvan je veći dio urudžbenih zapisnika, evidencije i spisi u vezi os...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DARI-655 (fond) | 1927 - 1950 Državni arhiv u Rijeci
Općinski turistički odbor Punat
Od registraturnih pomagala fond sadrži samo dva urudžbena zapisnika općih spisa i jedan urudžbeni za...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DARI-758 (fond) | 1951 - 1952 Državni arhiv u Rijeci
Direkcija gradskih trgovačkih poduzeća Rijeka
Sačuvani su samo fragmentarni opći spisi personalnog sadržaja te fragmenti financijske dokumentacije...
12345678910...>>