Nadležni arhiv:
Katalog:
Polje za pretraživanje:
Razdoblje (godine): do

Rezultati pretraživanja Pronađeno 54312 zapisa | Prikaži:  zapisa po stranici 
 
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-1078 (fond) | 1963 - 1988 Državni arhiv u Bjelovaru
Konferencija za društveni položaj žene i porodice Garešnica
Arhivski fond sadrži sjedničke zapisnike Općinske konferencije za društvenu aktivnost žena u periodu...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DADU-5 (fond) | 1278 - 1808 Državni arhiv u Dubrovniku
Odredbe kneza Dubrovačke Republike
U nadležnosti kneza su bili razni reprezentativni, izvršni i upravni poslovi. Imao je i središnju po...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DADU-8 (fond) | 1359 - 1808 Državni arhiv u Dubrovniku
Pisma i uputstva Dubrovačke Republike
Vanjska politika Dubrovačke Republike ogleda se u fondu HR-DADU-8 Pisma i uputstva Dubrovačke Republ...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DADU-15 (fond) | 1282 - 1808 Državni arhiv u Dubrovniku
Razni zapisi Dubrovačke kancelarije
Fond HR-DADU-15 Diversa Cancellariae sadrži dokumente općeg karaktera te je usko povezan sa fondom H...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DADU-36 (fond) | 1500 - 1808 Državni arhiv u Dubrovniku
Živežne namirnice
U fondu se nalaze zapisi o nabavci ulja, žita i drugih žitarica.
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DADU-43 (fond) | 1416 - 1808 Državni arhiv u Dubrovniku
Nadzornici mjera i utega
Fond je nastao djelovanjem ''justiciara'' koji su bili službenici za kontrolu utega, vaga i mjera. T...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DADU-61 (fond) | 1304 - 1808 Državni arhiv u Dubrovniku
Massa Negrini - Miscellanea (Oporuke, Pisma Vladi i ostalim tijelima Dubrovačke republike)
U fondu se nalaze dokumenti koji su uglavnom nastali djelovanjem Dubrovačke kancelarije i notarijata...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-1071 (fond) | 1947 - 2001 Državni arhiv u Bjelovaru
Bjelovarske ciglane Bjelovar
Fond sadrži arhivsko gradivo nastalo radom poduzeća iz dva perioda i to perioda državne ekonomske po...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-1106 (fond) | 1941 - 1944 Državni arhiv u Bjelovaru
Kotarska oblast Daruvar
Arhivski fond sadrži opću korespodenciju različitih provenijencija i stupnjeva povjerljivosti. Poseb...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-1125 (fond) | 1891 - 1913 Državni arhiv u Bjelovaru
Kotarska oblast Garešnica
Arhivski fond je jako fragmentaran i sadrži samo elaborat izgradnje ceste Garešnica - Berek.
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-3 (fond) | 1871 - 1918 Državni arhiv u Bjelovaru
Kotarska oblast Bjelovar
Arhivski fond sadrži obavijesno pomagalo u vidu upisnika kalfa koji imaju poslovne knjige, evidencij...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-304 (fond) | 1945 - 1948 Državni arhiv u Bjelovaru
Gradska komisija za ratnu štetu Bjelovar
Arhivski fond sadrži opće spise, dosjee žrtava i prijave ratne štete.
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-372 (fond) | 1975 - 1990 Državni arhiv u Bjelovaru
Društveni pravobranilac samoupravljanja Zajednice općine Bjelovar
Fond sadrži dvije osnovne serije i to seriju knjiga i seriju spisa. U seriji knjiga se nalaze osnovn...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-508 (fond) | 1952 - 1962 Državni arhiv u Bjelovaru
Kotarski zavod za socijalno osiguranje Križevci
Arhivski fond sadrži gradivo nastalo radom stvaratelja u vremenskom razdoblju od 1952. do 1962. godi...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-538 (fond) | 1945 - 1951 Državni arhiv u Bjelovaru
Kotarska ciglana Virje
Arhivski fond sadrži opće spise, završne račune i isplatne liste.
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-569 (fond) | 1980 - 1991 Državni arhiv u Bjelovaru
Dom mladih Bjelovar
Arhivski fond sadrži osnovna i pomoćna obavijesna pomagala, opće spise različitih provenijencija i s...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-33 (fond) | 1945 - 1962 Državni arhiv u Bjelovaru
Narodni odbor kotara Daruvar
Arhivski fond sadrži registraturna pomagala (urudžbeni zapisnici, kazala) i druge pomoćne knjige (re...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DAVT-61 (fond) | 1948 - 1970 Državni arhiv u Virovitici
Rudnici lignita "Bilo" Pitomača
Arhivski fond sadrži urudžbene zapisnike i druge pomoćne knjige (matične knjige, glavne knjige, razn...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-193 (fond) | 1945 - 1954 Državni arhiv u Bjelovaru
Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Đurđevac
Arhivski fond sadrži urudžbene zapisnike, opće spise, sjedničke zapisnike organa i tijela Komiteta, ...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-326 (fond) | 1918 - 1976 Državni arhiv u Bjelovaru
Gimnazija Daruvar
Arhivski fond sadrži opću, pedagošku i financijsku dokumentaciju.
12345678910...>>