ARHiNET
Dostava popisa
Stvaratelji > Dostava popisa >

ARHiNET

U okviru nadležnosti arhivske službe o evidentiranju stvaratelja i imatelja i popisivanju njihova arhivskog gradiva, razvijen je i modul za vođenje evidencija o gradivu u pismohranama. Podrška za ove evidencije razvijena je kako bi stvarateljima i imateljima gradiva u nadležnosti arhiva olakšali vođenje zakonom propisanih evidencija, pojednostavili i automatizirali dostavu podataka koje su dužni dostavljati nadležnom arhivu te olakšali izradu popisa gradiva za predaju ili izlučivanje.

Zašto biste Vaše evidencije vodili izravno u ARHiNETU?

Razmislite o sljedećim prednostima:

  • Ne morate osmišljavati vlastiti sustav niti ove evidencije voditi kod sebe
  • Ne morate se brinuti za softver i hardver – sve što trebate je veza na Internet, a to sigurno već imate
  • Vaša evidencija koju vodite u ARHiNETU usklađena je s propisima – propisi se mogu promijeniti, no Vi ne morate brinuti o usklađivanju
  • Osim što podržava propisane evidencije dokumentacijskih zbirki i jedinica ARHiNET Vam omogućuje korištenje dodatnih opcija za opis i upravljanje gradivom, npr. vođenje kataloga javno dostupnih informacija
  • Popise svoga gradiva ne morate posebno dostavljati nadležnom arhivu, što biste inače bili dužni
  • Podaci o arhivskome gradivu lako se povezuju s digitalnim kopijama ili izvorno digitalnim gradivom na koje se odnose, a korisničke verzije digitalnih kopija prilagođene su pretraživanju i pregledu putem Interneta
  • Stječete pravo na pomoć arhiva u organizaciji Vašega gradiva i vođenju evidencija

Kako možete postati korisnik ARHiNETA i u njemu voditi svoje evidencije?

  • Prijavite se državnom arhivu koji je nadležan za Vašu ustanovu i dogovorite razinu usluge koju želite koristiti
  • Arhiv će educirati Vaše osoblje za rad u sustavu i izvršiti registraciju koja omogućuje pristup zatvorenom dijelu sustava
  • odmah po primitku obavijesti o odobrenju zahtjeva za registracijom koja stiže na e-mail adresu svakog korisnika sustava može se započeti s radom

Za podrobnije upute o načinu i uvjetima registracije stvaratelji i imatelji mogu se obratiti nadležnom arhivu ili administratorima sustava na e-mail: arhinet@arhiv.hr.

© 2008., © 2009.     e-mail: arhinet@arhiv.hr   Web 3.0