ARHiNET
Dostava popisa
Stvaratelji > Dostava popisa >

Korisnici sustava

Do danas su se u ARHiNET, pored državnih arhiva, uključili i središnja tijela državne uprave, državne upravne organizacije, državne agencije, sudovi, kulturne i znanstvene ustanove, zavodi, visokoškolske ustanove Sveučilišta u Zagrebu, komore, gospodarske i novčarske ustanove:

Naziv
Hrvatski sabor
Vlada RH
Ured predsjednika RH
Središnji državni ured za e-Hrvatsku
Ministarstvo kulture RH
Ministarstvo uprave RH
Ministarstvo vanjskih poslova RH
Ministarstvo pravosuđa RH
Ministarstvo financija RH
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva RH
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva RH
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti RH
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja RH
Ministarstvo turizma RH
Carinska uprava Ministarstva financija RH
Ravnateljstvo za robne zalihe Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva RH
Naziv
Državni ured za reviziju
Državni inspektorat
Državna geodetska uprava
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Državni hidrometeorološki zavod
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
Državni zavod za zaštitu prirode
Državni zavod za intelektualno vlasništvo
Državni zavod za statistiku
Hrvatski zavod za norme
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping
Hrvatski zavod za telemedicinu
Središnji registar osiguranika (REGOS)
Imunološki zavod d.d.
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
Naziv
Financijska agencija (FINA)
Agencija za upravljanje državnom imovinom (AUDIO)
Hrvatska agencija za poštu i elektronične komunikacije (HAKOM)
Agencija za elektroničke medije (AEM)
Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA)
Hrvatska akreditacijska agencija (HAA)
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)
Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (HANDA)
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN)
Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca (AORPS)
Agencija za regionalni razvoj RH (ARR)
Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP)
Agencija za civilno zrakoplovstvo (CCAA)
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN)
Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR)
Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske (BICRO)
Hrvatska izvještajna novinska agencija (HINA)
Agencija za zaštitu okoliša (AZO)
Agencija za odgoj i obrazovanje (AOO)
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO)
Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO)
Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. (AKD)
Hrvatski audiovizualni centar (HAVC)
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet
Naziv
Zagrebačka županija
Primorsko-goranska županija
Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji
Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji
Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji
Naziv
Grad Zagreb
Grad Sisak
Grad Dugo Selo
Grad Samobor
Grad Zaprešić
Grad Velika Gorica
Grad Sveta Nedjelja
Grad Opatija
Grad Rijeka
Grad Krk
Grad Senj
Grad Knin
Općina Vinodolska
Općina Punat
Općina Viškovo
Općina Baška
Općina Kostrena
Općina Dobrinj
Općina Skrad
Općina Čavle
Naziv
Ustavni sud RH
Vrhovni sud RH
Upravni sud RH
Visoki trgovački sud RH
Državno sudbeno vijeće
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
Županijski sud u Zagrebu
Općinski građanski sud u Zagrebu
Općinski kazneni sud u Zagrebu
Općinski sud u Šibeniku
Općinski sud u Samoboru
Općinski sud u Velikoj Gorici
Općinski sud u Jastrebarskom
Općinsko državno odvjetništvo u Samoboru
Naziv
Nacionalna i sveučilišna knjižnica (NSK)
Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU)
Hrvatsko narodno kazalište
Hrvatski restauratorski zavod
Hrvatski školski muzej
Hrvatski prirodoslovni muzej
Hrvatski muzej naivne umjetnosti
Moderna galerija
Muzej za umjetnost i obrt
Zbirka umjetnina Ante i Wiltrud Topić Mimara - Muzej „Mimara“
Tiflološki muzej
Hrvatski željeznički muzej
Hrvatski športski muzej
Arheološki muzej u Zagrebu
Etnološki muzej u Zagrebu
Hrvatska knjižnica za slijepe
Srpsko narodno vijeće - Arhiv Srba u Republici Hrvatskoj
Dvor Trakošćan
Međunarodni centar za usluge u kulturi
Naziv
Hrvatski geološki institut
Hrvatski institut za povijest
Hrvatski institut za tehnologiju - HIT d.o.o.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Institut Ruđer Bošković
Institut za arheologiju
Institut za društvena istraživanja
Institut za filozofiju
Institut za fiziku
Institut za javne financije
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Institut za međunarodne odnose
Institut za povijest umjetnosti
Institut za antropologiju
Institut za turizam
Staroslavenski institut
Hrvatski veterinarski institut
Naziv
Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije
Klinički bolnički centar Zagreb
Klinički bolnički centar Karlovac
Klinički bolnički centar Rijeka
Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG
Centar za socijalnu skrb Senj
Centar za socijalnu skrb Opatija
Centar za socijalnu skrb Krk
Centar za socijalnu skrb Rijeka
Naziv
Rektorat Sveučilišta u Zagrebu
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Rudarsko-geološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
Tehničko veleučilište u Zagrebu
Društveno veleučilište u Zagrebu
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Naziv
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
Pomorska škola Bakar
Srednja škola Novska
Srednja škola Pavla Ritera Vitezovića Senj
Srednja škola Markantuna de Dominisa Rab
Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka
Srednja škola za elektroniku i računalstvo Rijeka
Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj
OŠ – SE San Nicolo
OŠ "Fran Krsto Frankopan" Krk
OŠ „ Dr. Andrija Mohorovičić“
OŠ „Brajda“
OŠ „Eugen Kumičić“
OŠ „Fran Franković“
OŠ „Hreljin“
OŠ „Ivan Mažuranić“ Novi Vinodolski
OŠ „Jelenje - Dražice“
OŠ „Kantrida“
OŠ „Kozala“
OŠ „Kraljevica“
OŠ „Podmurvice“
OŠ „Turnić“
OŠ „Vežica“
OŠ Bakar
OŠ Gornja Vežica
OŠ Ivana Gorana Kovačića Delnice
OŠ Ivana Rabljanina Rab
OŠ Rikard Katalinić Jeretov
OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića Senj
OŠ Srdoči
OŠ Vladimir Gortan
OŠ Vladimira Nazora
Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova
Osnovna glazbena škola Ive Tijardovića
Naziv
Hrvatska gospodarska komora
Hrvatska komora dentalne medicine
Hrvatska komora medicinskih biokemičara
Hrvatske komora inženjera građevinarstva
Hrvatska obrtnička komora
Hrvatska liječnička komora
Hrvatska ljekarnička komora
Hrvatska poljoprivredna komora
Hrvatska komora medicinskih sestara
Naziv
Hrvatska narodna banka (HNB)
Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)
Zagrebačka burza d.o.o.
Hrvatska turistička zajednica
Hrvatska radio-televizija (HRT)
Hrvatske šume d.o.o.
Hrvatske ceste d.o.o.
Hrvatske autoceste d.o.o.
INA Industrija nafte d.d.
Institut IGH d.d.
Croatia osiguranje d.d. - Glavna direkcija
Hrvatski ured za osiguranje
Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
Centar za transfer tehnologije d.o.o.
PLINACRO d.o.o.
HŽ Vuča vlakova d.o.o. za vuču vlakova
HŽ Cargo
Gavrilović d.o.o.
Hrvatska lutrija d.o.o.
Croatia Records d.d.
Večernji list d.d.
Vodoopskrba Kupa d.o.o.
VIPNet d.o.o.
© 2008., © 2009.     e-mail: arhinet@arhiv.hr   Web 3.0