ARHiNET
Dostava popisa
Stvaratelji > Dostava popisa >

Preuzimanje XML sheme

Pomoću XML editora učitajte shemu koja se nalazi na stranicama ARHiNET-a i u nju unesite odgovarajuće podatke koji trebaju biti strukturirani u skladu s točkama 5. i 6. Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/2004).

Ispunjeni obrasci dostavljaju se arhivu na CD-u i ukoliko su ispravno popunjeni podaci će se automatski učitati u sustav.

Napominjemo da su XML datoteke namijenjene konverziji, odnosno uvozu podataka iz različitih evidencija gradiva pojedinih stvaratelja i imatelja u jedinstveni nacionalni arhivski sustav, a nisu alati za svakodnevni rad na evidentiranju gradiva.

Upute za primjenu sheme
Shema za normativne tablice (*.zip file)
Shema za dokumentacijske cjeline (*.zip file)
© 2008., © 2009.     e-mail: arhinet@arhiv.hr   Web 3.0