Facebook Slike
Naziv: Zbirka razglednica (zbirka)
Signatura: HR-HŽM-3
Imatelj: Hrvatski željeznički muzej
Razdoblje: 1899 - 2004
Arhivske jedinica: 68 kom
Povijest jedinice: Hrvatski željeznički muzej od osnutka prikuplja raznovrsan slikovni materijal koji je vezan uz tematiku željeznice. Od 1991. fotografije, razglednice i ostale sitne tiskovine formiraju Zbirku fotografija. Godine 2010. počinje podrobnije sređivanje i elektronička obrada raznovrsnog materijala iz Zbirke fotografija te se tom prilikom Zbirke fotografija izlučuju i razglednice formiraju posebnu Zbirku razglednica.
Sadržaj jedinice: Zbirka sadrži razglednice različitih željezničkih motiva: željeznički kolodvori (Benkovac, Cerna, Čakovec, Dalj, Glina, Karlovac, Lipik, Moravice, Osijek, Pakrac, Pleternica, Podravska Slatina, Pula, Sarvaš, Skrad, Slavonski Brod, Slavonska Požega, Split, Varaždin, Vinkovci, Zagreb Glavni kolodvor), željeznički mostovi (željeznički most preko Drave kod Osijeka), ostali željeznički objekti (Zgrada Uprave Hrvatskih željeznica u Mihanovićevoj ulici u Zagrebu). Osim željezničke tematike, sačuvane su i razglednice s različitim panoramskim, gradskim i turističkim motivima (tržnica u Karlovcu, blatne kupke u Toplicama Topusko, zgrada Hotela Esplanade u Zagrebu, panoramski prikazi Bakarca, Kumrovca, Slunja, Rastoka, Krka, Požege, Zagreba, Dubrovnika).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: 68 razglednice
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvid i korištenje muzejske građe i dokumentacije ostvaruje se prema Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju (NN 115/01)
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Zaštitno snimanje provodi se unutar Hrvatskog željezničkog muzeja.
Identifikator: HR-HŽM/AJ 128252
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica