Facebook
Naziv: Roth August (fond)
Signatura: HR-DAZG-1015
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1930 - 1942
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 2 kut.
Odgovornost: Roth, August (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Najveći dio gradiva odnosi se na korespondenciju Augusta Rotha s poslovnim partnerima i na plaćanje računa za stan i troškove automobila. Osim toga, u fondu nalazimo dokumentaciju o sudskim sporovima u kojima je sudjelovao August Roth, o njegovom članstvu u Automobilskom klubu i Hrvatskom Radiši, te o njegovom angažmanu u humanitarnim udrugama.
Izlučivanju: Gradivo se ne izlučuje, čuva se trajno.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Serije u fondu: 1. Sudski sporovi i policijske kazne, 2. Dokumentacija o društveno–humanitarnom radu, 3. Računska dokumentacija, 4. Korespondencija, 5. Tiskovine.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo ima status javnog gradiva. Dostupno je prema člancima 18-20 Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997) te Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti, način i postupak korištenja javnog arhivskog gradiva kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva te Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Zagrebu.
Jezici: hrvatski ; engleski ; srpski ; slovenski ; njemački
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: DAZG-1015/P - 1 Roth August (popis)
Arhivske jedinice: HR-DAZG- 10: Gradsko poglavarstvo Zagreb (Obrtni odsjek (III–21–1933, III–5–1935) )
Opća napomena: Gradivo može poslužiti kao dopunski izvor za genealoška istraživanja o obitelji Roth. Unutar korespondencije (pod signaturom 21) nalazi se dokumentacija o zalaganju Augusta Rotha za spas slikara Krste Hegedušića iz zatvora tijekom 1932.
Identifikator: HR-DAZG/AJ 16224
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica