Facebook
Naziv: Hrvatske glagoljske isprave (zbirka)
Signatura: HR-AHAZU-73
Imatelj: Arhiv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Razdoblje: 1309 - 1819
Arhivske jedinica: 0.60 d/m
Tehničke jedinica: 7 kut.
Povijest jedinice: Zbirka je utemeljena krajem 1868. godine otkupom i preuzimanjem rukopisne zbirke I. Kukuljevića Sakcinskog. Poslije Kukuljevićeve zbirke tadašnja je JAZU krajem 19. stoljeća otkupila i rukopisnu zbirku Radoslava Lopašića. Međutim, kako je u Lopašićevoj ostavštini uz originalne glagoljičke dokumente bilo i mnogo prijepisa sređivanje i popunjavanje tadašnje Akademijine zbirke povjereno je dr. Đuri Šurminu. Najpouzdanije bibliografske podatke i bilješke o ovoj građi objavio je Đ. Šurmin u svojem izdanju "Hrvatski spomenici, sv. I., JAZU, Zagreb 1898. U 20. stoljeću fond ove zbirke obogaćen je dvjema manjim skupinama glagoljskih isprava preuzetim iz ostavština svećenika Vinka Premude i prof. Ivana Milčetića. Današnja zbirka obuhvaća ukupno 716 isprava, datiranih u razdoblju od početka 14 st. do početka 19. st.
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: isprave ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Digitalno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: glagoljica
Obavijesna pomagala: AHAZU-73/R - 1 Regesta glagoljskih isprava Arhiva HAZU (regesta)
Restauracija: Restauracija djelomično provedena
Identifikator: HR-AHAZU/AJ 20758
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica