Facebook
Naziv: Zapisnici (serija)
Signatura: HR-DAVT-134-3
Imatelj: Državni arhiv u Virovitici
Razdoblje: 1973 - 1999
Arhivske jedinica: 0.50 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj. ; 4 kut.
Sadržaj jedinice: Serija Zapisnika sadržava jednu knjigu upisnik odluka Radničkog savjeta iz 1988/89 godine, te od spisa zapisnike raznih organa upravljanja: Radnički savjet, Zbor radnika, Stručnih kolegija, Upravnog i Nadzornog odobra, Skupština te razni zapisnici u razdoblju od registracije poduzeća 1973. do okončanja stečajnog postupka 1999. godine.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Zapisnici su odloženi kronološki prema vrstama zapisnika.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAVT/AJ 37970
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica