Facebook Slike
Naziv: Zbirka tehničke dokumentacije (zbirka)
Signatura: HR-HŽM-1
Imatelj: Hrvatski željeznički muzej
Razdoblje: 1860 - 2004
Tehničke jedinica: 73 kut. ; 520 knj. (karton/ljepenka, papir)
Povijest jedinice: Gradivo iz Zbirke potječe iz različitih izvora, a podaci o preuzimanju su samo djelomično poznati. Dio gradiva pripada ostavštini Ivana Belavića dok se za ostatak pretpostavlja da potječe iz pismohrane Hrvatskih željeznica, odnosno prethodnika tog stvaratelja.
Sadržaj jedinice: Zbirka sadrži dokumentaciju o razvitku željezničkog prometa i izgradnje željezničke mreže na području Hrvatske i djelomično Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Od službene poslovne dokumentacije najviše su zastupljeni ugovori o gradnji, proizvodni i financijski planovi izgradnje željezničkih pruga, rješenja o eksproprijaciji pojedinih područja u svrhu izgradnje pruge ili drugih željezničkih objekata, službena izvješća o željezničkim nesrećama, stručni referati i tehnički izvještaji projektanata pruga, a posebnu cjelinu čine grafikoni voznih redova. Zbirka sadrži i različiti kartografski materijal: katastarske planove i planove gradova, pregledne geografske i topografske karte, geološke karte, administrativne karte i karte željezničkih mreža. Sastavni su dio Zbirke i nacrti željezničkih vozila i njihovih dijelova, planovi i nacrti željezničkih pruga (nacrti situacije, uzdužni i poprečni profili željezničkih pruga, nacrti donjeg i gornjeg ustroja željezničkih pruga, signalna i električna postrojenja željezničkih pruga, planovi i situacije željezničkih kolodvora, postaja i stajališta, nacrti kolodvorskih zgrada i drugih radioničkih i pružnih objekata, nacrti željezničkih stambenih zgrada, projekti preuređenja željezničkih čvorova i kolodvora. Posebnu vrstu dokumentacije o željezničkim vozilima predstavljaju lokomotivske knjige u kojima su se bilježile sve skice lokomotive i podaci vezani uz lokomotivu uključujući i sve potrebne promjene.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju, ali je vidljivo da je gradivo sačuvano fragmentarno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: crtež ; spisi ; Položajni nacrt ; rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sadržajno podijeljeno na devet serija, odnosno cjelina koje je organizirao nekadašnji voditelj Hrvatskog željezničkog muzeja gosp. Ivan Matić. On je prilikom prvotnog sređivanja gradiva sadržajno podijelio navedeno gradivo i sumarno ga popisao (u pojedinim dijelovima i do razine predmeta). Prilikom prvog sređivanja Zbirke (od 1992.) signature podserija doznačene su prema fasciklima u kojima se gradivo čuvalo. Podjela na navedene cjeline je zadržana i razrađena do razine komada, budući da velik dio gradiva ima i muzejsku vrijednost mogućeg izloška. Dio spisa povezan je provenijencijom i odložen u mape, a tekstualni i grafički materijal sadržan u tim mapama ostavljen je u autentičnoj kontekstualnoj cjelini. Kartografsko gradivo zasebno se obrađuje prema ISBD(CM) međunarodnom standardu, a cjelokupno gradivo Zbirke računalno je obrađeno u programu M++.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Dio gradiva digitalno je snimljen.
Jezici: hrvatski ; mađarski ; njemački ; slovenski ; talijanski ; francuski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska) ; latinica - gotica
Obavijesna pomagala: HŽM-1/AI - 1 Zbirka tehničke dokumentacije (analitički inventar)
Identifikator: HR-HŽM/AJ 69489
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica