Facebook
Naziv: Konferencija za društveni položaj žene i porodice Čazma
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1963 - 1990
Normativni nazivi: Konferencija za društveni položaj žene i porodice Čazma (hrvatski)
Povijesni nazivi: Općinska konferencija za društveni položaj žene i porodice Čazma (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Konferencija za društveni položaj žene i porodice je poseban oblik organiziranje u sastavu jedne društveno političke organizacije kao što je bio Socijalistički savez radnog naroda Hrvatske. Konferencija je ukinuta krajem '80-tih godina prošlog stoljeća nakon demokratskih izbora.
Sjedišta: Čazma
Djelatnost: Osnovne djelatnosti konferencije je bilo društveno-političko organiziranje žena putem organiziranje raznih proslava, organiziranje izleta, edukacija žena o unapređenju higijenskih uvjeta života i slično. Konferencija je bila teritorijalno nadležna za područje općine Čazma.
Unutarnji ustroj / genealogija: Konferencija je bila sastavljena od delegata iz raznih društveno političkih organizacija, društevno političkih zajednica i radnih organizacija odnosno iz svih segmenata tadašnjeg radnog i društvenog života. Predsjedništvo Konferencije se biralo na izbornim skupštinama, a sačinjavali su ga predsjednik, potpredsjednik, sekretar i sekretarijat. Za rješavanje pitanja iz određenih djelatnosti formiraju se komisije i odbori. Tako se organiziraju komisije za rad sa ženama na selu, za proslave, za predškolski odgoj, za rekreaciju žena, za rad sa omladinom, za osnovnoškolski uzrast.
Identifikator: HR-DABJ/S - 1000
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica