Facebook
Naziv: Općinska konferencija za društveni položaj žene i porodice Čazma (fond)
Signatura: HR-DABJ-1075
Imatelj: Državni arhiv u Bjelovaru
Razdoblje: 1969 - 1990
Arhivske jedinica: 0.30 d/m
Tehničke jedinica: 3 kut.
Odgovornost: Konferencija za društveni položaj žene i porodice Čazma (stvaratelj)
Povijest jedinice: Arhivski fond je izdvojen iz sastava arhivskog fonda HR DABJ Općinska konferencija Socijalističkog naroda Hrvatske Čazma koji je preuzet dana 18.08.1993. od strane Općinskog odbora Socijalističke stranke Čazma, knjiga akvizicije III, redni broj 464.
Sadržaj jedinice: Arhivski fond sadrži serije opće korespodencije različitih stupnjeva povjerljivosti, sjedničke zapisnike organa upravljanja i razne povelje i priznanja.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Arhivski fond je dostupan u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Bjelovaru.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DABJ-1075/P - 1 Konferencija za društveni položaj žene i porodice Čazma (popis)
Identifikator: HR-DABJ/AJ 2173
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica