Facebook
Naziv: Državni arhiv u Bjelovaru
Tip imatelja: Arhiv s pravom nadzora
Oznaka: DABJ
Nadležni arhiv: Državni arhiv u Bjelovaru
Historijat: Državni arhiv u Bjelovaru
Status: Javni
OIB/MB: 80099091562
Sjedište: Hrvatska Bjelovar Trg Eugena Kvaternika 3
Telefon: 043/244-487, 043/241-954, 043/220-487
Fax: 043/244-487
E-mail: drzavni-arhiv-bj@bj.htnet.hr
Web: http://www.kultura.hr/hr/ustanove/dabj
Godina osnutka: 1961
Vrsta ustanove: državni arhiv
Pravni oblik: javna ustanova
NK djelatnosti: Djelatnosti knjižnica i arhiva
Politika akvizicija: Državni arhiv u Bjelovaru preuzima po službenoj dužnosti arhivsko i registraturno gradivo nastalo radom državnih tijela, ustanova, javnih poduzeća i drugih javnih službi čija se djelatnost obavlja na području nadležnosti Državnog arhiva u Bjelovaru. Arhiv sadži i arhivske fondove koji su pribavljeni putem poklona ili otkupa.
Nadležnost: Odlukom o određivanju područja na kojima arhivi vrše arhivsku službu (NN 28/1963) utvrđena je nadležnost tadašnjega Historijskog arhiva u Bjelovaru na području općina Bjelovar, Čazma, Daruvar, Đurđevac, Garešnica, Grubišno Polje, Križevci, Pakrac i Vrbovec. Godine 1967. Općina Pakrac prešla je iz nadležnosti tadašnjega Historijskog arhiva u Bjelovaru u nadležnost Historijskog arhiva u Slavonskome Brodu. Od 1967. teritorijalna se nadležnost arhiva nije mijenjala, osim što je to područje do danas bilo nekoliko puta različito administrativno uređivano. Novim teritorijalnim ustrojem Republike Hrvatske, temeljenim na Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 90/1992, 10/1997), Arhiv je svoju nadležnost protegnuo na područje koje u cijelosti pokriva Bjelovarsko-bilogorsku županiju te djelomično Koprivničko-križevačku, Virovitičko-podravsku i Zagrebačku županiju. Teritorijalno je nadležan za gradove Bjelovar, Čazma, Daruvar, Garešnica, Grubišno Polje, Đurđevac, Vrbovec te općine Berek, Dubrava, Dežanovac, Đulovac, Farkaševac, Gradec, Hercegovac, Ivanska, Kapela,Končanica, Nova Rača, Preseka, Rakovec, Rovišće, Severin, Sirač, Šandrovac, Štefanje, Velika Pisanica, Veliki Grđevac, Velika Trnovitica, Veliko Trojstvo, i Zrinski Topolovac. Na tom području, sukladno čl. 41, st. 2. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Državni arhiv u Bjelovaru obavlja nadzor nad pismohranama i poduzima zakonske mjere za zaštitu te preuzimanje arhivskoga gradiva koje nastaje djelatnošću državnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima i javnih službi.
Gradivo: Potkraj 2009. Arhiv je raspolagao s 1.250 arhivskh fondova i zbirki s ukupno 3.400 d/m arhivskoga gradiva. Najveći dio gradiva odnosi se na razdoblje nakon 1945, kada se zameće organizirana arhivska služba na području današnje djelatnosti Državnog arhiva u Bjelovaru. Najstariji zapis jest matična knjiga župe Štefanje nedaleko od Bjelovara iz 1685. Ostalo gradivo za razdoblje prije 1945. fragmenti su Bjelovarske vojne općine (1772-1871) te Križevačke i Đurđevačke graničarske pukovnije (1773-1871).

Najveći dio gradiva, od 1945. do stvaranja Republike Hrvatske 1990, nastao je radom uprave i pravosuđa, prosvjetnih i kulturnih ustanova, društveno-političkih organizacija, gospodarskih tvrtki i drugih stvaratelja. Manji broj fondova potječe iz razdoblja samostalne Republike Hrvatske od 1990. do 2001. Gradivo koje posjeduje Arhiv sadrži podatke bitne za političku, gospodarsku i prosvjetno-kulturnu povijest bjelovarskoga kraja i šire regije, naročito nakon završetka Drugoga svjetskoga rata. Gradivo je pretežito pisano na hrvatskom jeziku, a manji broj fondova iz razdoblja Vojne krajine pisan je na njemačkom. Nekoliko fondova manjinskih čeških kulturno-obrazovnih ustanova nastalo je na češkom jeziku. U Arhivu se čuvaju vrijedne zbirke, kao što su Zbirka matičnih knjiga za razdoblje 1685-1965., Zbirka grbovnica, Zbirka razglednica, Zbirka pečatnjaka, Zbirka otisaka pečatnjaka, Zbirka filmskih plakata i Zbirka planova i nacrta sakralnih i svjetovnih objekata.

Radno vrijeme: Uredovno vrijeme: od 7 do 15 h svaki radni dan. Prijem stranaka oa 8 do 13 h svaki radni dan. Čitaonica je otvorena svakim radnim danom od 7 do 15 sati.
Uvijeti korištenja: Javno arhivsko gradivo dostupno je za korištenje sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima ( NN 105/97 ), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva ( NN 67/99 ) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Bjelovaru.
Opis zgrade(a): Radne i spremišne prostorije arhiva nalaze se u zgradi iz 1772. godine koja je prvobitno bila piaristički kolegij. Tijekom godina ulagalo se u rekonstrukciju zgrade kako bi se što više prilagodila arhivističkim standardima. Zbog potrebe za novim spremišnim prostorom počelo se sredinom 2002. godine sa gradnjom novog arhivskog spremišta, bruto površine 800 metara kvadratnih, u dvorištu arhiva, a zgrada je završena i useljena tijekom 2003.
Lokacija: Državni arhiv u Bjelovaru nalazi se u samom središtu grada Bjelovara na Trgu Eugena Kvaternika 3 odmah uz crkvu Svete Terezije Avilske i pored Gradskog muzeja Bjelovar.
Usluge istraživanja: Svim istraživačima je osiguran radni prostor u Čitaonici arhiva sa deset radnih mjesta.
Ostale usluge: Svim zainteresiranim strankama pružamo usluge dostupnosti javnom arhivskom gradivu u svrhu istraživanja, izradu ovjerenih preslika izvornih dokumenata, pružanja savjeta iz domene arhivske struke. Za gradivo sa ograničenim pravom korištenja potrebno je uputiti pismeni zahtjev ravnatelju Državnog arhiva u Bjelovaru. Svaki korisnik za korištenje arhivskog gradiva mora ispuniti zahtjevnicu za korištenjem arhivskog gradiva. Cjenik usluga Državnog arhiva u Bjelovaru nalazi se u prijemnoj kancelariji izvješen na vidljivom mjestu i usklađen je sa cjenikom Hrvatskog državnog arhiva.
Identifikator: HR-DABJ / IM 29
Pravila ili propisi: Međunarodni standard za opis imatelja arhivskog gradiva (ISDIAH), prvo izd. Pariz, 2008
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica