Facebook
Naziv: Konferencija za društveni položaj žene i porodice Đurđevac
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1963 - 1990
Normativni nazivi: Konferencija za društveni položaj žene i porodice Đurđevac (hrvatski)
Povijesni nazivi: Općinska konferencija za društveni položaj žene i porodice Đurđevac (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Konferencija za društveni položaj žene i porodice je bila organizirana kao poseban i specifičan oblik organiziranja žena u sastavu Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Daruvar. Konferencija je mijenjala nazive, ali je stvarna nadležnost ostala ista. Konferencija je pokrivala područje grada i općine Daruvar, a djelovala je do 1990. godine.
Sjedišta: Đurđevac
Djelatnost: Stvarna djelatnost ove organizacije bilo je održavanje svečanih priredbi u povodu dana žena, prijema majki palih boraca, organiziranje izleta, organiziranje raznih doborotvornih akcija, poboljšanje uvjeta boravka djece u školi i izvan nje, planiranje porodice, za zaštitu trudnica i slično.
Unutarnji ustroj / genealogija: Konferencija je bila sastavljena od delegata iz raznih društveno političkih organizacija, društevno političkih zajednica i radnih organizacija odnosno iz svih segmenata tadašnjeg radnog i društvenog života. Predsjedništvo Konferencije se biralo na izbornim skupštinama, a sačinjavali su ga predsjednik, potpredsjednik, sekretar i sekretarijat. Za rješavanje pitanja iz određenih djelatnosti formiraju se komisije i odbori. Tako se organiziraju komisije za rad sa ženama na selu, za proslave, za predškolski odgoj, za rekreaciju žena, za rad sa omladinom.
Identifikator: HR-DABJ/S - 1002
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica