Facebook
Naziv: Konferencija za društveni položaj žene i porodice Đurđevac (fond)
Signatura: HR-DABJ-1077
Imatelj: Državni arhiv u Bjelovaru
Razdoblje: 1974 - 1989
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Konferencija za društveni položaj žene i porodice Đurđevac (stvaratelj)
Povijest jedinice: Arhivski fond je preuzet dana 29.10.1990. godine u sklopu fonda Općinske konferencije Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Đurđevac, knjiga akvizicije III, redni broj 415.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži seriju sjedničkih zapisnika Predsjedništva konferencije za društveni položaj žene i porodice Đurđevac u razdoblju od 1974 do 1989. godine.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Arhivski fond je dostupan u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Bjelovaru.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DABJ/AJ 2175
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica