Facebook
Naziv: Šurmin, Đuro
Vrsta entiteta: fizička osoba
Razdoblje: 1867 - 1937
Normativni nazivi: Šurmin, Đuro (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Siščani kraj Čazme, 4. IX. 1867. - Zagreb, 22. III. 1937. Povijesničar književnosti i političar.
Osnovnu školu završio u Dragancima, gimnaziju u Bjelovaru, Filozofski fakultet u Zagrebu. Od 1902. godine, uz dva prekida (1908-1910 i 1914-1915) iz političkih razloga, redoviti profesor hrvatskog jezika i književnosti na Zagrebačkom sveučilištu.
Član Hrvatske napredne stranke, od god. 1906. zastupnik u Saboru, pristaša Hrvatsko-srpske koalicije do 1917. Poslije napuštanja Koalicije zajedno s I. Lorkovićem osnovao izvanstranačku skupinu oko "Malih novina". God. 1918. povjerenik za trgovinu i promet u Narodnom vijeću, dvije godine kasnije (1920) ministar za socijalnu politiku u vladi S. Protića, god. 1924. ministar trgovine i industrije u Pašić-Pribićevićevoj vladi. Neuspješno pokušao osnovati Hrvatsku narodnu stranku (1925), a za vrijeme Šestosiječanjske diktature priklonio se režimu.
God. 1932. napustio politiku. Napisao književnopovijesnu sintezu "Povijest književnosti hrvatske i srpske" (1898) i "Hrvatski preporod" I-II (1903-1904), u kojem je obradio književnost u razdoblju od 1790. do 1843. Pisao je i o temama iz starije hrvatske književnosti ("Hrvatski spomenici", 1896), objavio dijalektološke studije "Osobine današnjega sarajevskog govora" (1895) i "Iz zajedničke književne prošlosti Bosne i Slavonije" (1901), te niz članaka u "Vijencu", "Savremeniku" (kojemu je bio i prvi urednik), "Radu" i drugim listovima.
Sjedišta: Zagreb
Identifikator: HR-HDA/S - 10958
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica