Facebook
Naziv: Šurmin Đuro (fond)
Signatura: HR-HDA-833
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Šurmin Đ. (hrvatski)
Razdoblje: 1879 - 1937
Arhivske jedinica: 4 d/m
Tehničke jedinica: 40 kut.
Odgovornost: Šurmin, Đuro (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto u arhiv 21. srpnja 1937. (vidi akt DAZ 176/1937). 27. siječnja 1972. predana je Odijelu za noviju građu Arhiva Hrvatske iz Odjela za stariju građu Arhiva Hrvatske slijedeća arhivska građa iz fonda Akvizicije: AKVIZICIJE, br. 18/1942, (13)-kutija 4. (Dopis Nikole Pašića Đ. Šurminu od 20. II 1925.). U listopadu 2005. godine fond je predan Odsjeku za novije arhivsko gradivo obitelji i pojedinaca.
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda sadrži osobnu dokumentaciju Đ. Šurmina; materijale vezane za njegovu političku djelatnost; djelovanje na području gospodarske i socijalne politike; rad u Vrhovnom zakonodavnom savjetu Ministarstva pravde Kraljevine Jugoslavije; Šurminov društveni i znanstveni rad; korespondenciju te tiskovine.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno u 9 serija.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; njemački ; mađarski ; francuski ; češki ; poljski ; ruski
Pisma: latinica ; ćirilica (pismo nije specificirano)
Obavijesna pomagala: HDA-833/AI - 1 Analitički inventar OF Đure Šurmina (analitički inventar)
Napomena o dopunskim izvorima: Dio ostavštine Đure Šurmina čuva se u NSK (Zbirka rukopisa i starih knjiga, fond br. 530, svež. 27, pisama 1.082; fond br. 550, svež. 2, pisama 118)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4750
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica