Facebook
Naziv: Vlastelinstvo Bežanec
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1601 - 1945
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Bežanec se nalazi u selu Vrbanec kod Pregrade u Hrvatskom zagorju. Taj su posjed od 17. stoljeća posjedovali grofovi Keglevići iz Petrove loze (Petar Keglević, 1660-1724), te kasnije barun Kollenbach i barun Moritz Gerhard Schlaun von Linden (1742-1825). Schlaun se, naime, krajem 18. st. oženio Josipom Kristijanom Julijom Keglević, te se iz Münstera doselio u Bežanec. Njihovu je kćer jedinicu, barunicu Josipu Schlaun, 1816. godine oženio austrijski poslanik u Carigradu barun Franjo Ksaver Ottenfels-Gschwind, te tako polovicom 1842. godine stekao Bežanec. Njihovi su potomci bili vlasnici imanja Pregrada do 1945. godine.
Identifikator: HR-HDA/S - 11166
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica