Facebook
Naziv: Vlastelinstvo Bežanec (fond)
Signatura: HR-HDA-678
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Bežanec (hrvatski)
Razdoblje: 1610 - 1943
Arhivske jedinica: 2.50 d/m
Tehničke jedinica: 26 kut.
Odgovornost: Vlastelinstvo Bežanec (stvaratelj)
Obitelj Ottenfels (stvaratelj)
Obitelj Schlaun von Linden (stvaratelj)
Obitelj Kollenbach (stvaratelj)
Povijest jedinice: HDA je ovaj fond stekao 1948. godine od Komisije za sakupljanje i čuvanje kulturnih spomenika i starina, predojom po službenoj dužnosti (akv. br. 8/1948).
Sadržaj jedinice: Fond čine: inventari vlastelinstva, spisi o upravi, poslovanju i urbarskim odnosima na vlastelinstvima Brlog i Bežanec, spisi o likvidaciji urbarijalnih odnosa, korespondencija raznih članova obitelji Ottenfels, spisi vezani za eksploataciju drva, kupoprodajni ugovori, razni popisi, računi, namire i sudski spisi, podaci o liječničkim pregledima jedne ustaške satnije 1942. godine.
Izlučivanju: Gradivo nije izlučivano zbog svoje vrijednosti. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskog državnog arhiva.
Jezici: hrvatski ; latinski ; njemački ; talijanski ; francuski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-1/V - 1 Vodič kroz arhivsku građu, sv. 39 (vodič)
Arhivske jedinice: HR-AHAZU- 8: Obitelj Keglević
HR-HDA- 679: Vlastelinstvo Brlog
HR-HDA- 750: Obitelj Ottenfels
Identifikator: HR-HDA/AJ 4595
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica