Facebook
Naziv: Obitelj Ottenfels (fond)
Signatura: HR-HDA-750
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1400 - 1884
Arhivske jedinica: 4 d/m
Tehničke jedinica: 39 kut. ; 3 knj.
Odgovornost: Obitelj Ottenfels (sakupljač)
Povijest jedinice: Gradivo ovog fonda se čuva u HDA-u od 1942. godine kada ga je deponirao barun Franjo Ottenfels-Gschwindt. Fondu je 1995. godine dodana jedna kutija iz rasformirane zbirke "Matasović-ravnatelj" u kojoj se nalazila knjiga parnica Aleksandra Keglevića protiv Ane Marije Drašković iz 1759. godine.
Sadržaj jedinice: Gradivo ovog fonda sadrži: obiteljske spise, genealogije, grbove obitelji Ottenfels; diplome obitelji Ottenfels, Mitnacht, Neuman, Gschwind, Khaltenhaus, Otto, Knežević od Svete Helene, von Schlaun; korespondenciju članova obitelji Ottenfels; pravno-imovinske spise o poslovima i obiteljskim posjedima, te parnične spise, uglavnom obitelji Keglević; spise o diplomatskoj djelatnosti Franje Ksavera Ottenfelsa u Parizu (1814-1816) i u Carigradu (1822-1832); spise o diplomatskoj djelatnosti Mauritza Ottenfelsa u Parizu, Torinu, Rimu, Napulju i Bernu; dnevnike, memoare, autobiografske bilješke; spisi vezani za plemstvo obitelji des Pas i Errenbault du Maisine alias Diesbach; izvornik ugovora o razgraničenju Turske i Hrvatske iz 1795. godine; zbirku orijentalnih rukopisa koja sadržava klasična djela perzijske književnosti u stihu i prozi, povijesna djela, te razne povelje iz turskog razdoblja i pisma vezana za internuncija Ottenfelsa.
Izlučivanju: Gradivo nije izlučivano zbog svoje vrijednosti. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: spisi ; rukopisi
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Snimljeno je sljedeće gradivo fonda: Šahnama (rukopis A 1) i Kitab-i i Hamsa-i Hosrau (5 spjevova Emira Hosrava), rukopis A 152; korespondencija Ottenfels-Genz i tzv. Uspomene (Erinnerungen). Signature snimaka: Z-2862 (ZM 45/1) - Z-2868 (ZM 45/7).
Jezici: njemački ; latinski ; arapski ; turski ; francuski
Pisma: arapsko pismo ; latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-1/V - 1 Vodič kroz arhivsku građu, sv. 43 (vodič)
HDA-750/P - 3 Obitelj Ottenfels (popis)
Restauracija: Restauracija provedena.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4667
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica