Facebook
Naziv: Vlastelinstvo Brlog (fond)
Signatura: HR-HDA-679
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Brlog (hrvatski)
Razdoblje: 1614 - 1891
Arhivske jedinica: 0.55 d/m
Tehničke jedinica: 5 kut. ; 1 knj.
Odgovornost: Obitelj Zrinski (stvaratelj) (1614 - 1670)
Ugarska dvorska komora (stvaratelj) (1670 - 1679)
Obitelj Peranski (stvaratelj) (1679 - 1713)
Rabatta, Josip (stvaratelj) (1715 - 1722)
Obitelj Paradeizer (stvaratelj) (1723 - 1740)
Obitelj Petazzi (stvaratelj) (1740 - 1785)
Keglević, Ana Marija (stvaratelj) (1785 - 1811) (Nakon njene smrti, vlastelinstvom upravljaju njezine kćeri: Ana, Eleonora udana Oršić, Alojzija i Julijana, udana Kollenbach, kao glavna baštinica, do 1836.)
Šufflay, Filip Aleksandar (stvaratelj) (1836 - 1882)
Vlastelinstvo Brlog (stvaratelj) (1614 - 1891)
Povijest jedinice: Nisu poznati točni podaci preuzimanja u Arhiv, ali je arhiv vlastelinstva bio u Zemaljskom arhivu prije 1895., pa se može pretpostaviti da je bio preuzet u razdoblju 1882. - 1895. Arhiv vlastelinstva je bio nadopunjen pojedinim gradivom iz privatne zbirke Emilija Laszowskog. Dio spisa koji se tiču vlastelinstva Brlog (a pripadali su po provenijenciji Ugarskoj komori), bili su 1885. odnešeni u Budimpeštu. Dio gradiva se nalazio u Arhivu Ugarske komore.
Sadržaj jedinice: Gradivo se sastoji od imovinsko - pravnih spisa koji se tiču promjene vlasništva nad vlastelinstvom Brlog (darovnice, zalozi, izvješća Ugarske komore i njezinih subordiniranih organa glede pitanja vlasništva). Ovo se gradivo nalazilo u Arhivu Komore u Budimpešti. Sudski spisi tiču se parnica vođenih zbog prava na vlastelinstvo pokretanih od strane kraljevskog fiska ili pojedinih članova obitelji. Preostali dio gradiva se odnosi na urbarijalnu regulaciju sela u posjedu vlastelinstva Brlog u drugoj polovici 18. stoljeća te likvidaciji urbarijalnih odnosa nakon 1850. Gradivo uprave vlastelinstva sadrži inventare vlastelinstva, godišnje obračune, prihode, obveze podložnika i dr.
Izlučivanju: Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; crtež
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Jezici: latinski ; njemački ; hrvatski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-679/V - 1 Vlastelinstvo Brlog (vodič)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4596
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica