Facebook
Naziv: Vlastelinstvo Brlog
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1544 - 1882
Normativni nazivi: Vlastelinstvo Brlog (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Dvorac Brlog se prvi put spominje 1544. u vlasništvu obitelji Zrinski. Nikola Zrinski je dao u zalog dvorac s okolnim selištima Ivanu Dovoliću. Početkom 17. stoljeća Nikolini potomci su otkupili dvorac i selišta te ga pripojili vlastelinstvu Ozalj. U vlasništvu obitelji Zrinski je ostao do konfiskacije njihovih imanja 1670. Do 1679. vlastelinstvom je upravljala Ugarska komora kada ga je otkupio Ivan Peranski. Nakon smrti njegove kćeri Sidonije Peranski, udane Delišimunović, general Josip Rabata sporio se s kraljevskim fiskom oko vlasništva nad Brlogom, jer je on bio isplatio Sidonijine vjerovnike. Nakon okončanja parnice 1722. Brlog je bio dan na dražbu na kojoj ga je kupio Ivan Rabatta, ali ga je iste godine prodao grofu Lovri Paradeizeru. Od njegovog sina Ernesta Paradeizera vlastelinstvo je kupio Žigmund Petazzi 1740. U vlasništvu obitelji ostao je do 1838. kada ga je kupio Filip Šufflay. Nakon njegove smrti 1882. vlastelinstvo je bilo postpuno rasprodano.
Sjedišta: Brlog
Identifikator: HR-HDA/S - 1279
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica